Deminutyvų stilistika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Deminutyvų stilistika
Alternative Title:
Stylistics of Diminutives
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2005.
Pages:
135 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Deminutyvų tyrimo aspektai — Lietuvių kalbos deminutyvų darybos tyrimas — Lietuvių kalbos deminutyvų vartojimo tyrimas — Kitų kalbų deminutyvų tyrimai — Lietuvių kalbos daiktavardžių deminutyvų stilistika — Daiktavardžių deminutyvų daryba ir semantika kaip tų deminutyvų stilistikos pagrindas: Daiktavardžių deminutyvų daryba; Semantinės daiktavardžių deminutyvų grupės — Daiktavardžių deminutyvų seka ir funkcijos tekste: Daiktavardžių deminutyvų funkcijos tekste; Daiktavardžių deminutyvų seka tekste — Daiktavardžių deminutyvų darybos reikšmių ir funkcijų tekste ryšys — Daiktavardžių deminutyvų vartojimas kalbėjimo situacijose — Lietuvių kalbos būdvardžių deminutyvų stilistika — Būdvardžių deminutyvų daryba ir semantika kaip tų deminutyvų stilistikos pagrindas: Būdvardžių deminutyvų daryba; Semantinės būdvardžių deminutyvų grupės — Būdvardžių deminutyvų vartojimas tekste — Būdvardžių deminutyvų funkcijos tekste — Būdvardžių deminutyvų vartojimas kalbėjimo situacijose — Lietuvių kalbos skaitvardžių deminutyvų stilistika — Skaitvardžių deminutyvai: Skaitvardžių deminutyvų daryba kaip tų deminutyvų stilistikos pagrindas; Skaitvardžių deminutyvų vartojimas tekste; Skaitvardžių deminutyvų vartojimas kalbėjimo situacijose — Iš skaitvardžių kilusių daiktavardžių vediniai: Iš skaitvardžių kilusių daiktavardžių vedinių daryba ir semantika kaip tų vedinių stilistikos pagrindas; Iš skaitvardžių kilusių daiktavardžių vedinių vartojimas kalbėjimo situacijose — Deminutyvai metakalbiniuose vienetuose — Baigiamosios išvados — Rekomenduojama literatūra — Šaltiniai — Cituota literatūra — Priedai: Keliapakopės darybos daiktavardžių deminutyvų semantinės grupės; Semantinės būdvardžių deminutyvų grupės.
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStudijoje „Deminutyvų stilistika“ aptariami daiktavardžių deminutyvai: daryba, semantika; vartojimas kalbėjimo situacijose, funkciniuose stiliuose; seka ir funkcijos tekste. Nustatyta: deminutyvinės priesagos daiktavardžiams suteikia mažumo, malonumo arba menkumo, ironijos, didumo reikšmę. Deminutyvų darybos reikšmė paprastai priklauso nuo paskutinėje pakopoje pridedamų priesagų. Deminutyvai tekste atlieka dvi pagrindines – tikslinamąją ir vertinamąją, bei dvi papildomas – estetinę ir teksto siejamąją, funkcijas. Analizuojami būdvardžių deminutyvai: daryba, semantika; vartojimas tekste, kalbėjimo situacijose, funkciniuose stiliuose; atliekamos funkcijos. Išsiaiškinta, kad deminutyviniai būdvardžiai dažniausiai sudaromi su viena priesaga, bet gali būti ir kelių darybos pakopų. Jais pavadinta savybė arba tik sustiprinama, arba sustiprinama ir vertinama teigiamai ar neigiamai, arba tik vertinama be stiprinimo. Tekste deminutyviniai būdvardžiai paprastai atlieka tris glaudžiai susijusias tikslinamąją, vertinamąją bei estetinę funkcijas, labai retai – teksto siejamąją. Nagrinėjami skaitvardžių deminutyvai ir iš skaitvardžių kilusių daiktavardžių vediniai: daryba, semantika; vartojimas tekste, kalbėjimo situacijose. Nustatyta: skaitvardžių deminutyvai dažniausiai vartojami postpoziciškai; jais nusakomas kiekis, kai vertinimas neatsispindi arba yra pasakytas eksplicitiškai; iš skaitvardžių kilę daiktavardžių vediniai yra deminutyvai arba ypatybės turėtojų pavadinimai. Aptariamas deminutyvų vartojimas metakalbiniuose vienetuose: parodoma, kaip adresantas vertina kalbą (ir pasaulį). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Stilistika; Žodžių daryba; Pragmatika; Deminutyvai.

ENIn “Stylistics of Diminutives” diminutives of nouns are examined: derivation; semantics; use in verbal situations and functional styles; sequence and functions in texts. It was determined that diminutive suffixes impart the meaning of smallness, enjoyment, eagerness, irony or greatness. The meaning of derivation of diminutives usually depends on suffixes attached to the last stage. Diminutives perform two main functions in the text – a specifying and assessing function, as well as two additional ones – aesthetic and correlating.[5] Diminutives of adjectives are analysed: derivation; semantics; the use in the text, verbal situations and functional styles; functions[6]. It was determined that diminutive adjectives have one suffix, but there may also be several stages of derivation. The trait that is formed is only enhanced, is enhanced and assessed positively or negatively, or is only evaluated without enhancement. In the text diminutive adjectives perform three functions that are closely related: a specifying, assessing and aesthetical function. A correlating function is rare. Diminutives of numerals and nouns derived from numerals are also analysed: derivation, semantics, the use in the text, and verbal situations. It was determined that numeral diminutives are most frequently used in postposition. They express a quantity when the evaluation is not revealed or is expressed explicitly. Nouns derived from numerals are diminutives or the names of holders of traits. The use of diminutives in metalinguistic units is also analysed. It is shown how the addresser evaluates the language (and the world).

ISBN:
9986385814
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3352
Updated:
2020-09-16 17:47:59
Metrics:
Views: 117
Export: