Pradinės mokyklos mokinių bendrinės tarties lavinimas - sudėtinė kalbos ugdymo dalis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinės mokyklos mokinių bendrinės tarties lavinimas - sudėtinė kalbos ugdymo dalis
Alternative Title:
Cultivation of pronunciation among primary school children is an integral part of language instruction
In the Journal:
Keywords:
LT
Kalbinė kompetencija; Bendrinės kalbos tartis; Pradinės mokyklos.
EN
Language competence; Common language pronunciation; Primary schoolchildren.
Summary / Abstract:

LTGimtosios kalbos ugdymo procese tartis atskleidžia mokinio bei jo mokytojo kalbinės kompetencijos lygį. Straipsnyje analizuojamos pradinių klasių mokinių lietuvių bendrinės tarties lingvistinės ir didaktinės problemos. Siekiant nustatyti bendrinės tarties būklę, atliktas didžiųjų Lietuvos miestų ir skirtingų tarminių regionų moksleivių ir jų mokytojų sakytinės kalbos tyrimas. Jo rezultatai parodė, kad pradinės mokyklos mokinių tartis yra nepakankamai taisyklinga. Mokinių bendrinės tarties klaidos, atsispindinčios ir rašytinėje kalboje koreliuoja su jų mokytojų daromomis bendrinės tarties klaidomis. Nustatyta, kad bendrinės tarties lavinimui pradinėje mokykloje skiriamas nepakankamas dėmesys ir per gimtosios kalbos pamokas, ir apskritai. Jaunesnysis mokyklinis amžius yra tas svarbus periodas, kuriame dedami asmenybės formavimo pagrindai, todėl tuo metu ypatingą reikšmę reikia skirti ir integruotam vaiko sakytinės kalbos ugdymui. [Iš leidinio]

ENIn the process of cultivating native language skills, pronunciation indicates the level of pupil’s and his/her teacher’s linguistic competence. The article analyzes linguistic and didactic problems associated with pronunciation of standard Lithuanian language among pupils of primary school. To establish status of standard pronunciation, the author performed a research on spoken language of pupils and their teachers from big Lithuanian cities and different dialectal regions. The results of the research indicated that pronunciation of pupils from primary schools is not sufficiently correct. Pupils’ mistakes in standard pronunciation, which are also reflected in a written language, correlate with standard pronunciation mistakes committed by their teachers. It was established that to cultivation of standard pronunciation in primary schools receives insufficient attention during native language classes in particular and in general. Younger school pupils go through an important period, when foundations of personal character are formed, for this reason, at that time, special attention should be devoted to integrated cultivation of child’s spoken language.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10082
Updated:
2013-08-21 21:45:23
Metrics:
Views: 14
Export: