M. Petkevičiaus Katekizmo (1598) absoliutieji sinonimai kitų XVI–XVII a. lietuvių kalbos raštų fone

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. Petkevičiaus Katekizmo (1598) absoliutieji sinonimai kitų XVI–XVII a. lietuvių kalbos raštų fone
Alternative Title:
Absolute synonyms in the Catechism of Petkevičius in the ontext of other Lithuanian writings of the 16th–17th centuries
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2018, t. 79, p. 235-252
Notes:
Reikšminiai žodžiai: M. Petkevičius; Sinonimas; Slavizmas; Hibridas; Skolinys; M. Petkevičius; Synonym; Slavism; Hybrid; Loanword.
Keywords:
LT
Hibridas; Skoliniai / Loan words; M. Petkevičius; Sinonimai / Synonyms; Slavizmas; Lenkų kalba / Polish language.
EN
Hybrid; Synonym; Slavism.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami 1598 m. išleisto Merkelio Petkevičiaus katekizmo (toliau – PK) absoliutieji sinonimai (dubletai), kurių vienas yra svetimos kilmės, kitas – savakilmis lietuvių kalbos žodis. Paprastai manoma, kad šio katekizmo kalba yra gana skurdi, o vertimas – daugiausia pažodinis, todėl straipsnyje siekiama išsiaiškinti, ar PK fiksuoti absoliutieji sinonimai buvo įprasta XVI–XVII a. leksikos dalis ir kas galėjo lemti retesnių dubletų, randamų tik PK, vartojimą. Siekiant šio tikslo, iš M. Petkevičiaus katekizmo išrenkamos visos sisteminių sinonimų poros ir iš jų atrenkami absoliutieji sinonimai. Lietuviškas PK tekstas lyginamas su vertimo šaltiniu lenkų kalba. Sinonimų reikšmės tikrinamos „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroniniame leidime, bet pateikiamos pirmiausia remiantis M. Petkevičiaus katekizmu. [Iš leidinio]

ENThis article focuses on the absolute synonyms (doublets) used in the Catechism of Merkelis Petkevičius of 1598 (CP), where one element is of foreign origin, whereas the other word is an indigenous one. The language of this Catechism is thought to be rather poor and its translation is regarded mainly as literary one. Therefore, an attempt is made to identify whether the absolute synonyms used in the Catechism constituted a typical part of lexis in the 16th–17th centuries and what could have determined the use of rarer doublets found in the CP only. In pursuit of this goal, all the pairs of systemic synonyms were picked out from the text and absolute synonyms were singled out from them afterwards. Then the Lithuanian text of CP was compared to the Polish source of translation. The meanings of the synonyms were looked up in the electronic Dictionary of the Lithuanian Language, but they are first presented following the Catechism of Petkevičius. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78717
Updated:
2019-08-30 16:57:47
Metrics:
Views: 29    Downloads: 1
Export: