Lietuvių kalbos žodyne nefiksuoti dariniai ir jų funkcionavimas Antano Kalanavičiaus poezijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos žodyne nefiksuoti dariniai ir jų funkcionavimas Antano Kalanavičiaus poezijoje
Alternative Title:
Neologisms and their functioning in the poetry of Antanas Kalanavičius
In the Journal:
Filologija. 2010, Nr. 15, p. 151-166
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalboje įvairiomis darybos priemonėmis nuolatos sudaroma naujų žodžių: terminų, naujas realijas arba pasikeitusį požiūrį į tam tikrus dalykus įvardijančių žodžių, dariniais keičiamos netinkamos svetimybės, neaiškūs dariniai, individualių darinių esama ne vieno rašytojo kūriniuose. Šiame straipsnyje analizuojami Lietuvių kalbos žodyne nefiksuoti dariniai, rasti Antano Kalanavičiaus poezijoje – aprašyta darinių daryba ir funkcionavimas (stiliaus figūros, į kurias įeina dariniai, sinonimiškumas, vartojimo dažnumas). Aptarus 341 darinį, padarytos tokios išvados: 1) Didžioji darinių dalis yra potenciniai – jie paklūsta darybos tipų reikalavimams, sudaryti su įprastomis lietuvių kalbos darybos priemonėmis etc. Esama ir okazinių darinių; bet dažniausiai neįprastumą lemia ne darinių daryba, o vartosena, kontekstas. Išsiskiria tarmės ypatumu laikytini priešdėlio su būdvardžiai ir priesagos -dinėti veiksmažodžiai. Su pastarąja priesaga sudaryti veiksmažodiniai vediniai ne visada turi kartojimosi reikšmę, kas yra būdinga bendrinėje kalboje vartojamiems vediniams. 2) Lietuvių kalbos žodyne nefiksuoti dariniai įeina į įvairias stiliaus figūras: yra metaforiniai epitetai, palyginimų, personifikacijų dalis. Antano Kalanavičiaus individualaus stiliaus elementu laikytina itin dažna kartojimo figūra. 3) 16 darinių yra vartojami kaip sisteminių darinių sinonimai: aptartos 8 naujai susidariusios ir 8 pailgėjusios darybinių sinonimų eilės. 4) Daugumas žodyne nefiksuotų darinių yra individualūs, poeto sukurti arba jo tarmėje vartojami dariniai – tik 8,5 % darinių yra įtraukti į Dabartinės lietuvių kalbos tekstyną. Vienas kitas darinys (greitvietė, kaldinys) galėtų arba turėtų būti įtrauktas į žodynus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dalybiniai sinonimai; Darinys; Darybiniai sinonimai; Dūrinys; Naujadaras; Stiliaus figūra; Vedinys; Compound; Derivative; Derivative synonyms; Figure of speech; Neologism.

ENVarious texts contain the derivatives which have not been included into the Dictionary of the Lithuanian Language. This article deals with the neologisms of Kalanavicius poetry (341 of them have been discussed in this article). The analysis allowed drawing the conclusion that most of derivatives can be treated as potential derivatives. The usage of derivatives with the prefix su- and especially with the suffix -dineti is the reflection of the dialect of the author. The research demonstrates that neologisms are very common as figures of speech. They are used as metaphorical epithets or the part of simile, personification or reduplication in particular. Derivative synonyms are synonyms which have the same root, different derivational affixes, identical derivational meaning and very similar lexical meaning. 16 new rows of derivative synonyms were discussed in this article. According to the data of the Corpus of the Lithuanian Language compiled by Vytautas Magnus University only 8,5% of neologisms are used in the texts of different stylistic register. Some of them (greitviete, kaldinys) could be included into dictionaries some day. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27673
Updated:
2018-12-17 12:46:28
Metrics:
Views: 56    Downloads: 6
Export: