Lietuvos etninių sričių gyventojų charakterio bruožai kalbos pasaulėvaizdyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos etninių sričių gyventojų charakterio bruožai kalbos pasaulėvaizdyje
Alternative Title:
Character traits of Lithuanian ethnic groups in linguistic reality
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2010, 83, p. 185-201
Keywords:
LT
Etnografija / Ethnography; Gyventojai / Population; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išsiaiškinti, kurie charakterio bruožai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje priskiriami etninių sričių (etnografinių regionų) gyventojams, t. y. aukštaičiams, žemaičiams, dzūkams ir suvalkiečiams. Tiriamoji medžiaga surinkta iš įvairių rašytinės ir sakytinės kalbos šaltinių: periodikos, grožinės literatūros, šnekamosios kalbos, žodynų; iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno buvo išrinkti kontekstai su būdvardžiais aukštaitiška(s), žemaitiška(s), dzūkiška(s), suvalkietiška(s), vienaip ar kitaip apibūdinantys etninių grupių žmonių būdo bruožus, etninius stereotipus. Kalbinės analizės rezultatais pagrįstas išvadas papildo asociacijų eksperimentas. Eksperimento rezultatus tik iš dalies galima sieti su tomis išvadomis, kurios buvo padarytos išanalizavus kalbinę medžiagą. Iš esmės sutampa tik žemaičių ir suvalkiečių apibūdinimų dominantės: žemaičių pabrėžiamas užsispyrimas, o suvalkiečiai – taupūs, gobšūs, šykštūs. Asociacijų eksperimento rezultatai nerodo ryškesnės aukštaičių dominantės, bet esami apibūdinimai rodo šios etninės grupės gyventojus esant ramius ir taikius. Palyginti su tekstų analize iš laisvųjų asociacijų eksperimento dalyvių atsakymų susidaro kur kas neigiamesni etninių grupių, išskyrus aukštaičius, stereotipai. Etninių sričių gyventojams priskiriami charakterio bruožai nebūtinai yra nulemti tiesioginio bendravimo patirties, objektyvaus tikrovės vertinimo. Tikėtina, kad dalis atsakymų priklauso nuo įsigalėjusių stereotipų, tačiau jie atspindi kalboje užfiksuoto pasaulėvaizdžio fragmentą, daro įtaką skirtingų etninių sričių lietuvių bendravimui.Reikšminiai žodžiai: Etnografiniai regionai; Gyventojai, charakteriai; Etniniai stereotipai; Lithuania; Ethnic regions; People, character traits; Ethnic stereotype.

ENThe article presents a study of Lithuanian character traits attributed to people who represent different ethnic and cultural subgroups, i. e. aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai and suvalkiečiai. The material was collected from mass media, fiction, spoken language, dictionaries and the electronic corpus of contemporary Lithuanian (Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas). The findings of the linguistic analysis have been supplemented with experimental data from an association test. The results suggest that aukštaičiai (Highlanders) are poetic and emotional, their character is a combination of sadness and gaiety. The most prominent feature of žemaičiai (Samogitians) is stubbornness which is inseparable from persistence, straightforwardness, dignity and self-esteem. Dzūkai are most often referred to as sincere, open, sensitive people with a special code of honour. People coming from Dzūkija do not attach much importance to material things yet material wealth, as established by this study, is utterly important to suvalkiečiai. This subgroup is described as miserly, thrifty, orderly and smart. Certain traits of character may be attributed to more than one ethnic subgroup but not a single trait has been established as a common feature of all subgroups. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29490
Updated:
2018-12-17 12:51:44
Metrics:
Views: 74    Downloads: 21
Export: