Santrumpos - akronimai - nauji žodžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Santrumpos - akronimai - nauji žodžiai
Alternative Title:
Abbreviations: acronyms / neologisms
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2003, 76, p. 89-93
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstomos problemos, kylančios apibrėžiant akronimus teoriniuose lietuvių ir anglų kalbų šaltiniuose. Atkreipiamas dėmesys į skirtingus lietuviškuose šaltiniuose pateikiamų akronimų apibrėžimus, pateikiama diskutuotinų pavyzdžių, siūloma akronimo sąvoką išplėsti. Autorė teigia, kad akronimai turėtų būti suprantami kaip specifiniai žodžiai, reikėtų atsižvelgti į jų skolinimosi, vertimo ypatumus, skaitymo patogumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Santrumpos; Akronimai; Shortenings; Actronyms.

ENThis article looks at issues arising from the need to define acronyms in theoretical works in Lithuanian and English. Attention is drawn to the differing definitions of acronyms given in Lithuanian sources, examples for discussion are supplied and it is suggested that the concept of an acronym should be widened. The author states that acronyms should be understood as specific words, with due attention paid to their properties as borrowed or translated words, as well as the reader’s convenience.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
  • Lietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 p.
  • Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena / Ramunė Vaskelaitė. Kalbos kultūra. 2011, 84, p. 60-97.
  • Santrumpos, sutrumpinimai, simboliai / Asta Kazlauskienė. Specialybės kalba: terminija ir studijos / redaktorių kolegija: Gintautas Akelaitis, Angelė Kaulakienė, Irena Smetonienė, Tadas Sudnickas, Vida Žilinskienė, Kazimieras Župerka. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. P. 69-75.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11146
Updated:
2018-12-17 11:10:21
Metrics:
Views: 40    Downloads: 13
Export: