Administracinė kalba ir jos vartosena

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinė kalba ir jos vartosena
Alternative Title:
Administrative language and its use
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005.
Pages:
266 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Administracinės kalbos ypatybės: Administracinės kalbos sąvoka ir terminai; Administracinės kalbos raida ir dabartis; Santykis su kitomis specialiosiomis atmainomis; Iš bendrosios vartosenos į administracinę kalbą; Kalbos reiškinių vartojimo ir vertinimo principai; Ypatingieji principai – tikslumas ir tikslingumas; Atskirieji žodžiai ir jų santykiai; Apibendrinimai ir plačios reikšmės žodžiai; Veiksmažodinė ir daiktavardinė raiška; Veiksmažodį atitinkančios konstrukcijos; Kanceliarizmai ir jų rūšys; Kanceliarinis žargonas ir administraciniai griozdai; Valstybės dokumentai, raštvedyba ir kalba — Svarbesnieji vartosenos dalykai: Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimai; Asmenvardžiai ir asmenų pavadinimai; Dokumentų rūšys ir pavadinimai; Dokumentų teksto būdingosios ypatybės — Atskirieji kalbos reiškiniai: Veiksmažodžio formos ir vediniai; Linksnių vartojimas; Kiti dalykai — Baigiamosios pastabos — Punktų pradiniai teiginiai — Svarbesnieji žodžiai ir žodžių junginiai — Literatūra ir dokumentai — Summary.
Keywords:
LT
Dokumentai / Documents; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga – apibendrinamoji administracinės kalbos apžvalga. Pirmojoje dalyje „Administracinės kalbos ypatybės“ nagrinėjami bendrieji administracinės kalbos dalykai – šios kalbos esmė, jos svarbiausios ypatybės, santykis su kitomis kalbos atmainomis, su raštvedyba ir dokumentų įforminimo reikalavimais. Antrojoje dalyje „Svarbesnieji vartosenos dalykai“ apžvelgiamos svarbiausios kalbos sritys – įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimai, asmenvardžiai ir asmenų pavadinimai, dokumentų pavadinimai ir jų kalbos ypatybės. Trečioji dalis „Atskirieji kalbos reiškiniai“ – apie tai, kaip administracinei kalbai taikomi bendrieji kalbos reiškiniai, pateikiama kalbinė jų analizė. Čia svarstomi keli svarbiausi dalykai: veiksmažodžių formos ir jų vediniai, linksnių vartojimas, bevardė giminė, įvardžiuotinės formos ir jų vediniai, linksnių vartojimas, bevardė giminė, įvardžiuotinės formos, įsidėmėtini prieveiksmių, priesagų vartojimo, neiginio vartojimo ir rašymo atvejai. Knygoje keliami du tikslai: 1) teikti konkrečių administracinės kalbos patarimų; 2) skatinti suvokti kalbos reiškinius ir patiems ieškoti atsakymų į kylančius klausimus. Knyga skirta ne tik raštvedybos tvarkytojams ir raštų rengėjams, administracinės kalbos puoselėtojams, bet ir tiems, kas domisi kalbos reikalais ir nori plėsti savo akiratį.Reikšminiai žodžiai: Specialiosios kalbos atmainos; Kanceliarinė kalba; Administracinis stilius; Pavadinimai; Dokumentų tekstas.

ENThis book is a generalizing review of the administrative language. In the first part “The Peculiarities of the Administrative Language” the general issues of the administrative language are discussed – the essence of this language, its main peculiarities, relationships with other types of languages, with record-keeping and the requirements of formalization of documents. The second part “Important Issues of Usage” reviews the important fields of the language – the names of institutions, companies, organizations, personal names, names of documents and their linguistic peculiarities. The third part “Separate Phenomena of the Language” discusses how general phenomena of the language are applied to the administrative language; their linguistic analysis is presented. Several important issues are analysed here: verb forms and their derivatives, usage of cases, the neuter gender, pronominal forms, notable cases of use of adverbs and suffixes, and the use of negation. There are two objectives raised in the book: 1) to give concrete advice on the administrative language; 2) to encourage the perception of the linguistic phenomena to look for answers to rising questions. The book is intended not only for record-keepers and those preparing writings, and cherishers of the administrative language, but also for those who are interested in linguistic issues and want to expand their worldview.

ISBN:
9986668913
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2188
Updated:
2020-09-16 11:51:14
Metrics:
Views: 360    Downloads: 7
Export: