Lietuviškos kilmės asmenvardžiai seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškos kilmės asmenvardžiai seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje
Alternative Title:
Personal names of Lithuanian origin in the oldest Lithuanian baptismal register of Joniškis (1599–1621)
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2019, t. 28, nr. 1, p. 153-168
Keywords:
LT
Joniškis; Krikšto metrikų knyga; Istorinė antroponimika; Istorinis asmenvardis; Kilmė.
EN
Joniškis; Baptismal register; Historical anthroponymy; Historical personal name; Origin.
Summary / Abstract:

LTVieni vertingiausių XVI–XVIII a. lietuvių istorinės antroponimijos dokumentų yra bažnytinės (krikšto, jungtuvių, mirties) registracijos knygos ir kt. to meto istorijos šaltiniai. Ypač dėmesį patraukė chronologiniu aspektu unikali, kaip dabar žinoma seniausia Lietuvoje, Joniškio parapijos 1599–1621 m. krikšto metrikų knyga. Šiame straipsnyje analizuojami 187 šios parapijos kaimų gyventojų lietuviškos kilmės asmenvardžiai. Iš jų rekonstruota 112 skirtingų asmenvardžių formų. Tarp jų lietuvių senųjų dvikamienių antroponimų – 36 (32 % visų atkurtų), dvikamienių asmenvardžių trumpinių bei jų priesaginių vedinių – 19 (17 %), pravardinės kilmės antroponimų – 57 (51 %). Sugretinus 112 atkurtų asmenvardžių formų su dabartinėmis lietuvių pavardėmis, pastebėta, jog 46 (41 %) funkcionuoja ir šiandien. Didesnė dalis, t. y. 62 (55 % visų atstatytų), turi tos pačios kilmės, tik skirtingos darybos atitikmenis tarp dabartinių pavardžių. Likusiųjų 4 (4 %) nėra šių dienų vardyne. [Leidėjo anotacija]

ENParish registers are among the most important sources of Lithuanian historical anthroponymy. A chronologically unique baptismal register of Joniškis dating from 1599–1621, which is currently the oldest known Lithuanian parish register in Lithuania, stands out in the context of such registers. Out of 187 anthroponyms of Lithuanian origin analysed in the article, 112 personal name forms were reconstructed (*Beinoraitis, *Dainoraitis, *Einoraitis; *Noraitis, *Rimaitis, *Vaineikaitis; *Juodis, *Kairys, *Labutaitis). Among them are 36 (32 %) Lithuanian old two-stem anthroponyms, 19 (17 %) abbreviations of two-stem personal names and their suffixal derivatives and 57 (51 %) anthroponyms of nickname origin. A comparison of the reconstructed anthroponyms and present-day Lithuanian surnames shows that 46 (41 %) of them still occur today. Some of them, i. e. 62 (55 % of all the reconstructed anthroponyms), have equivalent surnames of the same origin but different formation. The remaining 4 (4 %) anthroponyms have no equivalents among present-day personal names. [From the publication]

DOI:
10.22364/bf.28.1.06
ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83031
Updated:
2020-03-02 22:17:57
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: