Naujos tarptautinių žodžių reikšmės administracinėje lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujos tarptautinių žodžių reikšmės administracinėje lietuvių kalboje
Alternative Title:
New meanings of the international words of the administrative Lithuanian language
In the Journal:
Taikomoji kalbotyra. 2014, 3, 1 html
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Semantika / Semantics; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis Lietuvių kalbos instituto „Naujųjų skolinių duomenų bazėje 1998-2010“ iš įvairių teisės dokumentų sukauptais duomenimis nagrinėjami tarptautinių žodžių naujų reikšmių radimosi polinkiai administracinėje lietuvių kalboje ir aptariamos jų tinkamumo bendrinei kalbai galimybės. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir į lietuvių kalbą ėmus versti ES dokumentus matyti anglų kalbos poveikis lietuvių administracinei kalbai. Ypač tai išryškėja nagrinėjant tarptautinių žodžių vartoseną administracinėje kalboje. Straipsnyje atlikta tarptautinių žodžių, vartojamų administracinėje kalboje, semantinė komponentinė ir lyginamoji analizė. Aptariamos naujos tarptautinių būdvardžių ir daiktavardžių reikšmės, jų tinkamumas administracinei kalbai. Didesnes galimybes įsitvirtinti administracinėje (taip pat ir bendrinėje) kalboje turi tarptautiniai būdvardžiai, kurie naujomis reikšmėmis plinta apskritai, jei tarptautiniai būdvardžiai naujomis reikšmėmis vartojami tik pastoviuose žodžių junginiuose, tokios naujos reikšmės nėra labai perspektyvios. Tarptautinius daiktavardžius naujomis reikšmėmis pagal tinkamumą administracinei kalbai būtų galima skirti į tris grupes: reikalingi žodžiai naujomis reikšmėmis, nes nėra kitų tikslių atitikmenų; vartosenoje vyksta tarptautinio žodžio nauja reikšme ir lietuviško atitikmens konkurencija, nes atitikmens reikšmė nėra visiškai tapati; žodžiai su perviršinėmis naujomis reikšmėmis, kai yra sinoniminių žodžių tai reikšmei pažymėti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Administracinė kalba; Tarptautiniai žodžiai; Vertimas; Žodžio reikšmė; Žodžių reikšmės; Administrative language (style); Internationalisms; Translation; Word meaning.

ENArticle refers to the data of "The Database of New Borrowings", collected in the period of 1998-2010. An attempt is made to analyse the evolvement of new meanings of some international words and to identify the main tendencies. The Lithuanian administrative language is well maintained and innovations occur very seldom; however, if they occur, they tend to rapidly spread to other areas of standard language. After joining the European Union, with an influx of the EU documents translated into the Lithuanian language, the influence of the English language on the Lithuanian administrative language became unquestionable. This is particularly obvious in the international words used in administrative language. First of all, new meanings of international words conveying the original language meaning appear in the translated documents, afterwards the meanings can be found in Lithuanian documents and later may also be found in other language usage areas. The article discusses the new meanings of international adjectives and their suitability for administrative language. The paper also analyses some cases of polysemous nouns, which have preserved in their new international meanings an obvious link to the original meaning of the word. Some new meanings of international words find their place in standard Lithuanian; others are replaced by their Lithuanian equivalents or more traditional international words. [From the publication]

ISSN:
2029-8935
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54077
Updated:
2021-03-25 14:17:09
Metrics:
Views: 92    Downloads: 21
Export: