Lietuvių kalbos leksemų morfologinio ir semasiologinio lygmenų interferencinio ryšio kvintesencija: "kirnis"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos leksemų morfologinio ir semasiologinio lygmenų interferencinio ryšio kvintesencija: "kirnis"
Alternative Title:
Determination of the interferential relationship of the lexemes at the morphological and semasiological levels: "kirnis"
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2014, t. 70, p. 105-123
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas leksemų semantinio ekstensionalo ir referento interferencinio ryšio dvejopos analizės (semasiologinės / onomasiologinės) ypatumams aptarti. Semasiologiškai išanalizavus Jano Łasickio veikale De Diis Samagitarum (1582) minimą dievybės vardą Kirnis, onomasiologinis žodžių tyrimo būdas vertinamas kaip kazuistinis. Remiantis naujai atlikta tekstologine ir gramatine lotyniškojo teksto bei onimo etimologine analize, paneigiama ligšiolinė lietuvių teonimo Kirnis semantinė eksplikacija. Šis dievybės vardas siejamas ne su fitonimu, bet su medkirčių socialinės grupės garbinimo objektu. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the determination of the interferential relationship of the semantic extensionale and referent, which is to be based on the arguments of the twofold criteria (onomasiological and semasiological). On the basis of the presented semasiological analysis of the theonym Lith. Kirnis mentioned in De Diis Samagitarum (1582) by fan Lasicki, onomasio- logical word research methodology is defined as casuistic. Also, a new explanation of the semantic value of the theonym Kirnis is presented. The assumption of the reconstruction of the individual social group deity cult of hewers is based on the recent translation of the fragments of Lasicki’s work from Latin and their textual research, as well as the etymological analysis of the theonym. The existence of the worshipping object as cherry-tree is refuted. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58972
Updated:
2018-12-17 13:52:54
Metrics:
Views: 28    Downloads: 5
Export: