Amerikos lietuvių organizacijų dokumentų kalbos specifika: tarptautiniai žodžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Amerikos lietuvių organizacijų dokumentų kalbos specifika: tarptautiniai žodžiai
In the Journal:
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTNelietuviškoje kalbinėje aplinkoje veikiančių organizacijų dokumentuose plėtojamas lietuvių kalbos dalykinis stilius. Tyrimas atliktas remiantis Pasaulio lietuvių archyvo fonduose saugomais įvairių Amerikos lietuvių organizacijų dokumentais. Straipsnyje nagrinėjama leksika -- tarptautiniai žodžiai ir anglybės. XX a. penktajame dešimtmetyje Amerikos lietuvių rašytuose dokumentuose aptikta iš svetimų kalbų kilusių žodžių, žyminčių bendrus mokslo, technikos, meno, visuomenės gyvenimo ir kitus reiškinius. Nors pagrindiniai tarptautinių žodžių šaltiniai esti klasikinės kalbos, yra kilusių ir iš romanų, germanų ir kitų kalbų arba šios kalbos atlikusios tarpininkių vaidmenį. Taip pat vartojami prie lietuvių kalbos sistemos pritaikyti veiksmažodžiai bei jų formų dariniai -- dažniausiai lotynų ir graikų kilmės. Rečiau aptinkama tarptautinės kilmės žodžių ir junginių, rašomų originalo kalba. Išskirtinis nagrinėjamo laikotarpio dokumentų bruožas: juose gausu anglybių, būdingų išeivijos lietuvių kalbai. Pasitaiko ir anglų kalbos žodžių originalo forma. Kartais tokių žodžių ar net posakių svetimkūniškumas lietuviškame tekste pabrėžiamas tam tikrais ženklais, pvz., kabutėmis arba kitu šriftu, o kitais atvejais jie rašomi be jokių skiriamųjų ženklų ar komentarų. Vis dėlto gerokai dažniau anglų kalbos žodžiai lietuvinami: pridedamos priesagos, galūnės, kad būtų galima juos linksniuoti, taip pat kai kurios raidės perrašomos lietuviška abėcėle, atsižvelgiant į jų tarimą. Dokumentų leksikos analizė leidžia teigti, kad Amerikos lietuvių kalbos dalykinio stiliaus leksika pasižymi tam tikra specifika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Administracinis stilius; Leksika; Tarptautiniai žodžiai; Executive style; Lexis; International words.

ENThe business style of Lithuanian language, developed in documents of organizations, functioning in non-Lithuanian language environment. The study has been performed referring to the documents of different organizations of American Lithuanians, stored in the funds of Lithuanian World Archives. The lexis, examined in the article is international words and Englishisms. In the documents, written by American Lithuanians in the forties of the 20th century words, originating from foreign languages, denoting the common phenomena of science, technologies, art, life of the society and other phenomena were found. Although the main sources of the international words originate from the classic language, there are some words, originating from Romanic, Germanic and other languages or such languages perform the role of intermediaries. In addition, verbs and derivatives of their forms, adapted to the system of the Lithuanian language are also used – those words mostly originate from the Latin and Greek languages. Words and compounds of the international origin, spelled in the original language are found less frequently. The exceptional characteristic of the documents of the period in question: they are full with Englishisms, characteristic of the expatriates’ Lithuanian language. English words in their original spelling form are also frequent. Sometimes the barbarism of such words or even expressions in the Lithuanian text is highlighted by certain marks, for instance quotation marks or other fonts, while in other cases such words are put down without any hallmarks or comments. Nevertheless the English words are quite frequently Lithuanianized: suffixes and endings are attached to the words in order for them to be able to be declined, certain letters are presented in Lithuanian alphabet in consideration of their pronunciation.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1936
Updated:
2018-12-17 11:35:30
Metrics:
Views: 41    Downloads: 1
Export: