Sąvokos "Sąjūdis" įsišaknijimas lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sąvokos "Sąjūdis" įsišaknijimas lietuvių kalboje
Alternative Title:
Establishment of the concept "sąjūdis" in Lithuanian
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2018, t. 79, p. 144-176
Keywords:
LT
Žodžio "sąjūdis" dariniai; Priesagų vediniai; Priešdėlių vediniai; Sudurtiniai žodžiai; Darybos laipsnis.
EN
Formations of the word "sąjūdis"; Suffixal derivatives; Prefixal derivatives; Compound words; Level of word-formation.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo tikslas – išnagrinėti sąvokos sąjūdis suaktualėjimą ir paplitimą dabartinėje lietuvių kalboje. Naudojant Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centro sudarytą Dabartinės lietuvių kalbos tekstyną nustatyta, kad lietuvių kalboje vartojami 28 žodžiai, padaryti tiesiogiai iš daiktavardžio sąjūdis arba šio žodžio darinių: 14 daiktavardžių, 12 būdvardžių, po vieną veiksmažodį ir prieveiksmį. Straipsnyje šie žodžiai aptariami darybos požiūriu, nurodomos jų reikšmės ir formos, vartojimo dažnumas ir šaltiniai. Palyginimui pateikiama pavyzdžių, rastų naudojantis interneto paieškos sistema Google. [Iš leidinio]

ENThe aim of this study is to analyse the growing relevance of the concept sąjūdis and its spread in contemporary Lithuanian. By referring to the Corpus of Contemporary Lithuanian Language developed by the Centre of Computational Linguistics of Kaunas Vytautas Magnus University, it was established that 28 words that were formed from the noun sąjūdis directly or from the formations of this word are used in Lithuanian: 14 nouns, 12 adjectives, one verb, and one adverb. These words are discussed from the perspective of word formation in the article by providing their meanings, forms, frequency of usage, and sources. For the sake of comparison, examples found through the web search engine Google are provided. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78714
Updated:
2019-08-30 15:38:55
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: