Sintaksinė semantinė veiksmažodžių požymių vertė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sintaksinė semantinė veiksmažodžių požymių vertė
Alternative Title:
Syntactic Semantic Value of the Verb Features
In the Book:
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Semantika / Semantics; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – nustatyti įvairių veiksmažodžio požymių reikšmingumą sakinio semantinės struktūros analizei ir apskritai sintagminiams santykiams, aptarti tokios svarbos nustatymo būdus, parodyti veiksmažodžio semantinių požymių hierarchiją sintaksinio semantinio reikšmingumo atžvilgiu. Siekiama išsiaiškinti, kiek tie požymiai koreliuoja su semantinių funkcijų rinkiniais ar su semantinių funkcijų pasikeitimais. Taip nustatoma veiksmažodžio požymių svarba sakinio semantikai. Analizės metu paaiškėjo , kad įvairių veiksmažodžio semantinių požymių reikšmingumas sintaksiniams santykiams išsidėsto spektriškai – nuo labai svarbių iki menkai reikšmingų ar visai nereikšmingų. Vieni, bendresni požymiai koreliuoja su skirtingais funkcinių rinkinių tipais, kiti – su konkrečiais funkcijų rinkiniais, dar kiti – su atskirų funkcijų pasikeitimais ar jų turinio pakitimu. Proceso grupės veiksmažodžiai yra apibūdinami konkretesniu ir kitokio plano požymiu, todėl labiau prilygsta konkretesnėms grupėms, negu veiksmo bei būsenos. Atskiro sakinio semantinėje struktūroje visi veiksmažodžio požymiai koreliuoja su skirtingomis struktūros ypatybėmis vienu metu.Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodžio požymiai; Sakiniai; Semantinė sakinio struktūra; Semantinės funkcijos.

ENThe purpose of the article is to identify the value of various verb features for analysis of the semantic sentence structure and in general for syntagmic relations, to discuss ways of establishing this value and to show the hierarchy of semantic features of the verb in terms of syntactic semantic value. The aim is to find out to what extent these features are correlated with sets of semantic functions or changes of semantic functions. This helps to identify the importance of the verb features for the sentence semantics. Analysis has revealed that the value of various semantic features of the verb for syntactic relations is spectral – from highly important ones to little important or totally unimportant ones. Some more general features correlate with different types of functional sets while others – with specific sets of functions, and some others – with changes in individual functions or changes in their content. The process group verbs are described with a more specific feature of another type, which is why it is more attributable to more specific groups than action and condition. In the semantic structure of a separate sentence all verb features are correlated with different structural peculiarities at the same time.

ISBN:
9789955181712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5199
Updated:
2013-04-28 16:12:28
Metrics:
Views: 44
Export: