Trumpa lietuvių ir latvių kalbų stilistikos tyrimų apžvalga

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėTrumpa lietuvių ir latvių kalbų stilistikos tyrimų apžvalga
Kita antraštėA Short Review of Lithuanian and Latvian Stylistic Research
AutoriaiKvašytė, Regina
KnygojeLietuvių ir latvių gretinamosios stilistikos klausimai . 2006, P. 23-30
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTLietuvių ir latvių kalbos stilistika; Stilistikos tyrimų raida; Kalbos etiketas; Funkciniai stiliai
ENLithuanian and latvian stylistic; History of stylistics; Language etiquette; Functional styles
Santrauka / Anotacija

LTStilistikos tyrimai yra reikšmingi daugeliui pasaulio kalbų, tarp jų lietuvių ir latvių kalboms. Iki šiol beveik nesama sistemingų lingvistinės stilistikos gretinamųjų tyrimų, pradedant rengti lietuvių ir latvių kalbos gretinamąją stilistiką verta apžvelgti įvairių latvių ir lietuvių kalbų tyrėjų atskirąjį indėlį į šią kalbotyros sritį. Tai ir daroma šiame straipsnyje. Nagrinėjant lig šiol atliktus stilistikos tyrimus latvių ir lietuvių kalbose, galima daryti išvadą, kad darbas vyksta panašiomis kryptimis: tyrinėjami funkciniai stiliai, tik kai kurie iš jų abiejose kalbose (grožinis, dalykinis, publicistinis), kiti daugiau vienoje iš kalbų (latvių – šnekamosios kalbos, lietuvių – mokslinis). Abiejose kalbose atlikta skyrybos stilistikos tyrimų, susidomėta reklamos kalba. Tačiau esama ir skirtumų. Latvių kalboje ypač tyrinėta jaunimo šnekamoji kalba, o lietuvių kalboje daugiau tyrinėti darybiniai sinonimai, stiliaus figūros, kalbos etiketo klausimai, pravardės, pradėta gilintis į stilistikos istoriją. Daug vertingos medžiagos stilistikos tyrimams galima rasti kitų kalbotyros ir gretutinių sričių (literatūrologijos, retorikos, sociolingvistikos ir kt.) tyrimuose. Gretinamuoju aspektu latvių ir lietuvių stilistika kol kas mažai tyrinėta, pvz., statistiškai nagrinėti publicistikos tekstų bruožai, tačiau pastaruoju metu pradėtas pasirengimas išsamesniems gretinamosios latvių ir lietuvių stilistikos tyrimams. Kad šis sumanymas būtų įgyvendintas, latvių ir lietuvių stilistikos specialistai turi daug dirbti ir skyrium, ir bendromis, sutelktomis jėgomis. [Iš leidinio]

ENStylistic research is important for both Latvian and Lithuanian languages. Though some elements of stylistic studies can be found in early linguistic works, more thorough theoretical and practical investigations in this field started only in the 20th century. In both languages some research of punctuation stylistics and the language of advertising was carried out. However, in Latvian more attention was paid to the speech of youth; in Lithuanian the focus of attention was on derivative synonyms, stylistic devices, language etiquette, nicknames, the history of stylistics. A lot of valuable material for stylistic research can be found in the works on literature, rhetoric, socio-linguistics, etc. Contrastive studies of Latvian and Lithuanian stylistics have recently begun, and linguists are working on the defining dictionary of the stylistic terms of both languages.

ISBN998638656X
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijosLietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6169
Atnaujinta2019-12-11 18:32:31
Metrika Peržiūros: 3    Atsisiuntimai: 1