Vidiškių šnektos deminutyvai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidiškių šnektos deminutyvai
In the Journal:
Kalbotyra. 2005, t. 54 (1), p. 83-89
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Šnekta; Daiktavardis; Deminutyvai; Daryba; Priesagos; Hidronimai; Vidiškių šnekta; Deminutyvų priesagos; Deminutyvo reikšmė.
Keywords:
LT
Deminutyvai; Deminutyvo reikšmė; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami Vidiškių šnektos deminutyvai. Pastebima, kad kaip ir kitose Rytų aukštaičių patarmėse Vidiškių šnektoje deminutyvai vartojami dažnai. Sunku paaiškinti, kodėl tiriamosiose apylinkėse ir plačiai apie jas beveik nėra mažybinių hidronimų formų. Ir kitose tarmėse kai kurios deminutyvinės hidronimų priesagos nepopuliarios, bet tik širvintiškių tarmėje ignoruojamos jos visos. Senesni šnektos atstovai mažybinius maloninius daiktavardžius vartoja dažnai, bet jų daryba neįvairi. Populiarios 7 priesagos: -elis, -ė, -ėlis, -ė, -(i)ukas, -ytė, -(i)ūtė, -(i)okas, -ė, -iotė. Kitos priesagos vartojamos retokai ar visai retai. Nagrinėjant deminutyvų darybą, įprasta poruoti tos pačios garsinės sandaros priesagas, tačiau gyvojoje kalboje poravimo polinkiai labai skiriasi – dažnai poruojamos nepanašios garsinės sandaros priesagos; vyriškosios giminės priesaga gali turėti dvi moteriškosios giminės partneres. Deminutyvų reikšmės Vidiškių šnektoje iš esmės tokios pačios kaip ir bendrinėje kalboje. Autorių manymu, tik Vidiškių šnektai būdinga vartoti deminutyvus nepiktai linkint blogo, pakeiksnojant. Kitose tarmėse tokios deminutyvų reikšmės neužfiksuotos. Kaip ir visose tarmėse, tiriamojoje šnektoje, deminutyvus dažniau vartoja moterys negu vyrai. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes diminutives in the subdialect of Vidiškiai. Similarly to other East-Aukštaitian subdialects, diminutives in the subdialect of Vidiškiai are used quite extensively. It is difficult to explain why the diminutive hydronym forms occur very rarely in the localities investigated, as well as areas around these localities. Diminutive hydronym forms are also scarcely used in other subdialects. One of them was found only in the subdialect of Širvintos. Elder subdialect speakers often use diminutive nouns, but their formation is not varied. The following seven suffixes are the most popular: -elis, -ė, -ėlis, -ė, -(i)ukas, -ytė, -(i)ūtė, -(i)okas, -ė and -iotė. Other suffixes are used rarely or very occasionally. In the diminutive formation analysis the suffixes of the same phonic formation are usually paired. However, the paring tendencies in the spoken language significantly differ. The suffixes of the different phonic formation are usually paired in the spoken language. The masculine gender suffix may have two female gender pendants. The meanings of the diminutives are basically the same as in the standard language. According to the authors, only the speakers of subdialects of Vidiškiai use diminutives when they swear in jest at somebody or something. Diminutives with such a meaning were not found in other subdialects. Like all other dialects, the subdialect of Vidiškiai diminutives was more often used by women than men.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1322
Updated:
2018-12-17 11:34:03
Metrics:
Views: 49    Downloads: 4
Export: