Tikrenybės, galimybė ir reikiamybės reikšmės ir jų raiškos būdai reklamos tekstuose.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikrenybės, galimybė ir reikiamybės reikšmės ir jų raiškos būdai reklamos tekstuose
Alternative Title:
Meanings of certainty, possibility and necessity and its expression in the advertisement texts
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2008, 1, p. 133-137
Keywords:
LT
Reklama / Advertising; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu pasirodė nemažai įvairaus pobūdžio reklamos tekstų lingvistinių tyrimų, kuriuose šie specifiški tekstai analizuojami įvairiais aspektais. Šiame straipsnyje bandoma pažvelgti į kai kuriuos rašytinės reklamos tekstų modalumo parametrus -- jame nagrinėjamos pagrindinio modalumo reikšmės, aptariamos tikrenybės, galimybės ir reikiamybės raiškos leksinės ir gramatinės priemonės. Atliktas tyrimas parodė, kad reklamos tekstuose vyrauja tikrenybės reikšmė, ypač pagrindinėse jų dalyse. Reikiamybės ir galimybės reikšmių pasitaikė beveik po lygiai, dažniausiai reklamos tekstų įžangose ir šūkiuose. Nagrinėjamosios reikšmės gramatiškai reprezentuojamos įvairiomis nuosakų formomis, o leksiškai -- atitinkamomis modalinėmis dalelytėmis ir modaliniais veiksmažodžiais. Tirtuose tekstuose ryškiai vyrauja galimybę žyminčios veiksmažodžio galėti formos. Kiti modaliniai veiksmažodžiai vartojami gerokai rečiau. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Reklamos tekstai; Modalumas; Nuosaka; Tikrenybė. galimybė. reikiamybė. modalinės dalelvtės. modaliniai veiksmažodžiai; Advertisement texts; Modality; Mood; Certainty; Possibility; Necessity; Modal particle; Modal verbs.

ENRecently it have appeared a few new causes to a linguistic analysis of the advertisements and commercials. These specific texts are investigated in various aspects. The authors of this article analyse some peculiarities of modality of written advertisements, its main expression, investigate lexical and grammatical means of expression of certainty, possibility and necessity. The research shows that the meaning of certainty dominates in the texts of the advertisements, especially in the main part of them. The meaning of necessity and meaning possibility are used almost equally, more often in the beginnings and mottos of the texts. From the grammatical point of view Analysed meanings are presented by various forms of mood while Lexically they are designed using different particles and modal verbs. In the investigated texts there is a clear domination of the forms of the verb „can" which signify possibility. Other modal verbs are used much rarely. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17126
Updated:
2018-12-17 12:03:06
Metrics:
Views: 71    Downloads: 19
Export: