Sąvokų raiška anglų ir lietuvių kalbose : leksinės ertmės reiškinys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sąvokų raiška anglų ir lietuvių kalbose: leksinės ertmės reiškinys
Alternative Title:
Expression of concepts in English and Lithuanian: the phenomenon of lexical gaps
In the Journal:
Filologija. 2007, Nr. 12, p. 16-25
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Leksinė ertmė; Nominacija; Raktažodis.
EN
Key - word; Key-word; Lexical gap; Nomination.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas vienas iš sąvokų raiškos aspektų – leksinės ertmės (anglų kalboje „lexical gaps“). Leksinėmis ertmėmis laikytini tie kalbos atvejai, kai sąvoka vienoje kalboje yra įvardyta leksiniu vienetu, o kitoje kalboje jai nusakyti vartojamas laisvasis žodžių junginys. Verčiant paprastai pasigendama tiesioginio atitikmens ir pasitelkiami įvairūs kompensavimo būdai. Straipsnyje norima parodyti, kaip gyvenimas veikia kalbą; gilinamasi į kultūrinį sąvokų raiškos aspektą ir dėl jo atsirandančias leksinės ertmes lietuvių kalboje. Tekstynų lingvistikos metodu ištyrus keletą sąvokų raiškos atvejų anglų ir lietuvių kalbose, pasitvirtino, kad sąvokos įvardijimą ir jos raiškos būdus neretai lemia įvairūs socialiniai ir ekonominiai veiksniai, kalbos vartotojų bendruomenę veikiantis požiūris, ideologija bei kultūra. Jeigu visuomenei neaktualus reiškinys, nebūdingas požiūris ar neišplėtotos kai kurios gyvenimo sferos, atitinkama spraga, t. y. leksinė ertmė, atsiveria ir kalboje, o tai, kas yra aktualu ir reikšminga, yra įvardinama ir dažnai vartojama. Lyginant anglų kalbos daiktavardžio pet ir lietuvių kalbos žodžių junginių žyminčių panašias, tačiau netapačias sąvokas, duomenų analizė atskleidė pavartojimo dažnumo, kolokacijų gausos bei jų sukeliamų konotacijų skirtumus. Apibendrinama, kad kalba yra išsamus ja kalbančios bendruomenės vertybių rodiklis, o leksinės ertmės, raktažodžiai, jų dažnumas, atitikmenys, vartojimo kontekstas yra aktualūs kalbos technologijų produktų (vertimo programų) kūrėjams, taip pat vienas iš būdų, galinčių padėti atskleisti tautos būdą.

ENLanguages are directly affected by culture, social and economic factors. Words that are important for a certain culture are often lexically elaborated; they occur in stable word combinations, expressions, songs, etc. They reflect the importance of concepts they encapsulate and therefore are called key-words. It is quite obvious that key-words may lack equivalents in other languages. In cases like these, or due to linguistic and other reasons, when a concept is not lexicalized, a lexical gap occurs. Lexical gaps are instances of lack of nomination detected in one language while comparing two languages or in a target language during translation. Although the problem seems to be minor and clear, one gets rather the opposite impression after an excursion through the linguistic literature on lexical gaps or translational equivalence. Therefore in the first part of the article, variuos perceptions of non-equivalent lexis, realia and other concepts are presented. The article also discusses such terms as "cultural elaboration", "culture specific words" and others. The second half of the article focuses on the way such problematic cases are rendered in bilingual dictionaries and in corpora. Statistical and linguistic analysis of corpus data for culturally important word in the Anglo-Saxon context a pet, also socially biased overcrowding and their possible Lithuanian counterparts once again proved that there is a close interrelationship between the lexicon, culture and various social, political and economic phenomena. [text from author]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
  • Differences and similarities of Lithuanian and English terms of economics / Daiva Zavistanavičienė, Virginija Stankevičienė, Viorika Šestakova. Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā 2019. P. 95-102.
  • Lexical gaps : Resolution by functionally complete units of translation / Jurgita Cvilikaitė. Darbai ir dienos. 2006, t. 45, p. 127-142.
  • Lietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18700
Updated:
2018-12-17 12:06:14
Metrics:
Views: 14    Downloads: 7
Export: