Skolinių vertės motyvacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skolinių vertės motyvacija
Alternative Title:
Motivation of establishing the value of loanwords
Keywords:
LT
Kalbos norma; Lietuviškas atitikmuo; Skolinio vertė; Skolinys; Skolinys, skolinio vertės matas, kalbos ir norminimas grynumas.
EN
Borrowing; Language norm; Lithuanian equivalent; Loanword; Purification and purity of a language; The measument of the value of a loan word; Value of loanword.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami argumentai, įvertinant skolinius bendrinės kalbos normų požiūriu. Iš Lietuvių kalbos instituto Kalbos rekomendacijų kompiuterinės bazės tyrimui atrinkta pastarųjų poros dešimtmečių rekomendacijos. Bendrinės kalbos normų požiūriu skolinių vertė labai nevienoda – nuo visiškai atitinkančių kalbos normas ( ir rekomenduojamų vartoti bendrinėje kalboje kaip lietuviškų atitikmenų konkurentai arba priimami kaip vienintelis raiškos būdas) iki neatitinkančių kalbos normų ir todėl be išlygų atmetamų kaip svetimybės. Skolinio vertei yra svarbu jo kilmė (paimtas iš vienos kalbos ar vartojamas keliose plačiai paplitusiose kalbose, ypač tarptautinio bendravimo kalbose) ir lietuviškų atitikmenų buvimas. Skolinio vertę nulemia skirtingi norminimo kriterijai (distinktyvumas, aiškumas, sistemiškumas, ekonomiškumas, tikslumas, skambumas ir kiti). Tačiau nė vienas iš minėtų kriterijų pats savaime nelemia skolinio vertės; tai priklauso nuo kiekvieno atskiro skolinio požymių.Kriterijų taikymą reguliuoja tikslingumo principas. Labai svarbus yra grynumo principas; tačiau, vertinant skolinius, jo reikšmė yra mažesnė nei norminimo kriterijų, tai greičiau yra bendriausia norminimo tendencija ir kryptis, turinti abstraktesnio principo statusą. Taigi, svarstant kiekvieno skolinio vertę, būtina įvertinti atskirus kriterijus ir tik tada bandyti atsakyti į klausimą, ar tikslinga bendrinėje kalboje tai, kas negryna. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe paper sets out to examine the argumentation when identifying the value of loanwords in terms of the language norm. The investigation has been based on loanword usage recommendations during recent decades available from the language recommendation database. Loanwords in language recommendations are given different evaluation ranging from fully conforming to the language norm (and hence recommended for use in standard language as competing with Lithuanian equivalents or as the only possible way of expression) to those that are outside the norm and therefore to be excluded from standard usage. The wide range of evaluation is concerned with the origin of loanwords (originating from a particular language or used in several widely used languages, mainly those of international communication) and existing Lithuanian equivalents. The evaluation is motivated by different norm-related criteria (distinction, conformity to the system, economy, precision, sound form etc.). However, if applied separately, none of the above criteria can decide the value of the loanword; it depends on the features of each loanword (partial values).The application of the criteria is regulated by the principle of purposefulness. Equally important is the principle of purity; however, when evaluating loanwords, it works not so much as a norm-related criterion, but rather as a general tendency of standardisation and the norm setting process and thus has a status of a more abstract principle. Therefore, when establishing the value of each loanword, it is extremely important to examine its partial values and only then attempt to answer the question whether standard language accepts impurity for the sake of purposefulness. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46390
Updated:
2020-06-08 22:57:47
Metrics:
Views: 97
Export: