Medicinos terminų lingvistiniai aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medicinos terminų lingvistiniai aspektai
Alternative Title:
Linguistic aspects of medical terms
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Terminologija; Medicinos terminai; Lietuviški medicinos terminai; Terminology; Medical terms; Lithuanian medical terms.
Keywords:
LT
Terminija / Terminology.
EN
Lithuanian medical terms; Medical terms.
Summary / Abstract:

LTViena valstybinės kalbos įgyvendinimo krypčių siekiant užtikrinti mokslo kalbos plėtrą – teisinėmis ir finansinėmis priemonėmis skatinti lietuviškos terminijos kūrimą ir vartojimą. Terminologija yra leksikologijos šaka. Ji ne tik labai priklauso nuo kitų mokslų, bet ir aptarnauja juos. Terminologijos pažanga pirmiausia susijusi su mokslo raida. Terminija privalo būti šiuolaikiška bet ji negali kenkti bendrinės kalbos normoms. Terminologijos dėsniai reikalauja kad terminas būtų taisyklingas tikslus sistemiškas, trumpas, stilistiškai neutralus ir darybiškai patogus. Sukurti tokį terminą nelengva. Šiandien būtina kuo skubiau ieškoti svetimiems terminams lietuviškų atitikmenų juos sisteminti ir padaryti prieinamus specialistams ypač rengiantiems vadovėlius ir mokymo metodines priemones. Reikia prisiminti terminijos grynumo principą ir padėti įsitvirtinti specialistų kalboje lietuviškai terminijai (taip pat ir medicinos), būtent tai, kuri jau yra. Atsižvelgiant į dabartinę lietuvių kalbos būklę terminijai reikalinga griežtesnė kodifikacija, o terminijos vartotojams ir kūrėjams, didesnis noras tobulinti savo kalbą. Ateityje kalbos taisyklingumo klausimai mokslo ir studijų srityje bus dar svarbesni. Europos Sąjungoje plėsis moksliniai mainai, studijos užsienyje, bendri moksliniai tyrimai, daugės publikacijų kitomis kalbomis. Tai suprantamas ir natūralus vyksmas, tačiau jo erdvėje turės likti vietos ir lietuvių kalbai. Lietuva yra vienintelė vieta pasaulyje, kur lietuvių kalba gali ir turi būti saugi. Ji turi būti saugi taip pat mokslo ir studijų srityje. [Iš leidinio]

ENOne of the directions for promotion of national language is the use of legal and financial measures to encourage creation and circulation of Lithuanian terms. Terminology is a branch of lexicology. This branch is not only heavily dependent on other disciplines, but also serves them. Terminology must be up to date, but it cannot undermine common language norms. The laws of terminology require terms to be regular, precise, systematic, short, stylistically neutral and convenient for word formation. It is not easy to create a term like that. Today, it is important to find as soon as possible Lithuanian substitutes for foreign terms, systematize them, and make them available to professionals, especially those preparing textbooks and instructional, methodological aids. One has to recall the principle of purity of terms and help Lithuanian terms – those that already exist – to consolidate positions in Lithuanian language (also in medicine). Taking into account the state of contemporary Lithuanian language, terminology must be more strictly codified, while term users and those coining them should demonstrate a stronger desire to improve their language. In the future, the issues of correct language use in the fields of science and studies will become increasingly more important. In the European Union, scientific exchange, studies abroad, joint scientific research will intensify, there will be more foreign language publications. This trend is an understandable and natural process, however, within its space there should remain a space for Lithuanian language too. Lithuanian is the only place in the world, where Lithuanian language can and should be safe. It should also be safe in the field of sciences and studies.

ISBN:
9986197899
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3110
Updated:
2014-06-02 10:59:46
Metrics:
Views: 28
Export: