Teksto spaudimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teksto spaudimas
In the Journal:
Lituanistica. 2007, Nr. 4, p. 63–78
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjamas vartosenos reiškinys, kurį sąlygiškai galima pavadinti teksto spaudimu. Tai atvejai, kai vartosenoje didesnius ar mažesnius nukrypimus nuo neutraliosios normos išprovokuoja konkretaus teksto garsiniai, leksiniai ar gramatiniai ypatumai: pats tekstas sudaro sąlygas vienokiai, o ne kitokiai raiškai. Atskleidžiamos teksto spaudimo priežastys, reiškimosi būdai ir reiškinių, atsiradusių dėl teksto spaudimo, santykis su bendrinės kalbos normomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tekstas; Vartosena; Vartosenos variantai; Analogija; Kalbos normos; Kodifikacija; Stilistika; Tartis; Kirčiavimas; Leksika; Morfologija; Text; Usage; Variants oh usage; Analogy; Language norms; Codification; Stylistics; Morphology; Lexis.

ENText “pressure” is concerned with actual language usage resulting in greater or lesser deviations from codified neutral standard language norms. The deviations are due to phonic, lexical or grammatical peculiarities of the text, which determine a particular linguistic expression. The text “pressure” can hardly be related to motivated deviations from the codified norm, which is violated with a particular stylistic or any other intention in mind. The article deals with a number of cases of text “pressure” in modern Lithuanian language usage. It also discusses the origins of the text “pressure” and its correlation with the language variability and analogy. Some consequences of the text “pressure” and its effect on the language norm are pointed out. The main causes of text “pressure” are concerned with some pragmatic aspects of particular linguistic means of expression: 1) language condensation (economy); 2) ambiguity avoidance. Text “pressure” is manifested in two modes of expression: 1) the features of a linguistic unit are transferred onto another unit of the text; 2) the functions of linguistic units in the text are redistributed. Text “pressure” maintains and foregrounds language variables, i.e. language means that represent the linguistic potential and that often function in actual use outside the language norm. Text “pressure” may sometimes result in a simplification of linguistic expression and deviations from the standard norm. On the other hand, text “pressure” helps us identify new tendencies of current language usage and may sometimes become a prerequisite for the upcoming change in the language norm. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11641
Updated:
2018-12-17 11:57:53
Metrics:
Views: 23    Downloads: 7
Export: