Statybos terminijos sinonimija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statybos terminijos sinonimija
Alternative Title:
Synonymy of building and civil engineering terminology
In the Journal:
Terminologija. 2005, 12, p. 7-26
Keywords:
LT
Sinonimai / Synonyms; Skoliniai / Loan words; Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje struktūros, darybos, reikšmės ir kilmės požiūriu nagrinėjamos 1858 sinonimų eilutės, paimtos iš trijų statybos terminų žodynų: „Rusų–lietuvių kalbų statybos terminų žodyno“ (1992), „Anglų–lietuvių kalbų statybos terminų žodyno“ (1993) ir iš „Statybos terminų žodyno“ (2002). Daugiausia sinonimų eilučių pateikta ankstesniuose žodynuose. Vadinasi, terminija buvo dar nenusistovėjusi. Naujajame žodyne sinonimų eilučių pateikta gerokai mažiau. Kilmės atžvilgiu skiriamos dvi sinonimų eilučių grupės: įvairiakilmių ir grynai lietuviškų terminų. Pagal sinonimų eilučių sandarą šias grupes dar galima skirstyti į 18 smulkesnių grupelių. Įvairiakilmių sinonimų eilučių grupėje daugumą sudaro trys grupelės: vienažodžių lietuviškų ir tarptautinių terminų sinonimų eilutės, sudėtinių terminų eilutės su lietuviškais ir hibridiniais priklausomaisiais dėmenimis, mišriosios sinonimų eilutės – su įvairiakilmiais sudėtiniais ir vienažodiais skolintiniais terminais. Kalbiniu požiūriu kai kuriems įvairiakilmiams sinonimams būdingas reikšmių netapatumas. Tai galėjo lemti kitakalbių terminų sąvokų platumas ir lietuviškų terminų įvardijimo įvairios galimybės. Grynai lietuviškų terminų sinonimų eilučių grupėje vyrauja trys grupelės: vienažodžių sinonimų eilutės, sudėtinių terminų sinonimų eilutės su sinoniminiais priklausomaisiais dėmenimis, mišriosios eilutės su vienažodiais ir dvižodžiais terminais. Vienakilmių sinonimų eilučių grupėje dažniausi yra leksinės sinonimikos atvejai. Nustatyta, kad per dešimtmetį vienakilmė sinonimika pakito daugiau negu dvikilmė.Reikšminiai žodžiai: Terminai; Veiksmažodiniai sudurtiniai terminai; Sinonimija; Darybiniai sinonimai; Leksiniai sinonimai; Gramatiniai sinonimai; Sinonimų eilutė; Lietuviški terminai; Skolintiniai terminai.

ENThis paper analyzes in structure, derivation, meaning and development aspects 1653 different lines of synonyms presented in three term dictionaries of building and civil engineering: 1992 Russian-Lithuanian term dictionary of building and civil engineering, 1993 English-Lithuanian term dictionary of building and civil engineering, 2002 Term dictionary of construction. Considering facts building and civil engineering terminology is characterized by a variety of synonymy. A small number of lines of synonyms in new term dictionary shows steadied synonymy. In respect of derivation of synonymous terms or synonymous components two big groups can be distinguished: heterogeneous synonymy and homogenous synonymy. According to structure, derivation and types of synonymy these two groups could be divided into 18 smaller groups. In heterogeneous synonymy three smaller groups dominate: lines of synonyms of single-word Lithuanian terms, lines of synonyms of complex terms with Lithuanian and hybrid components, mixed lines of heterogeneous complex terms and borrowed single-word terms. In lines of synonyms of single-word terms and complex terms borrowed terms are preferred. In mixed lines of synonyms complex terms are preferred. Linguistically some synonyms are not equivalent. During ten year heterogeneous synonymy of building and civil engineering has changed. Furthermore, Lithuanian synonymy strengthened considerably and in many cases in the new term dictionary Lithuanian terms are preferred.

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/450
Updated:
2018-12-17 11:32:09
Metrics:
Views: 75    Downloads: 12
Export: