Jono Jaknavičiaus 1647 metų "Ewangelie Polskie y Litewskie"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jono Jaknavičiaus 1647 metų "Ewangelie Polskie y Litewskie"
Alternative Title:
Publication with compact disk of Jonas Jaknavičius’ Ewangelie Polskie y Litewskie (Gospel in Polish and Lithuanian) of 1647
Editors:
  • Lučinskienė, Milda, rengėjas [cre]
  • Rutkovskaja, Krystina, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005.
Pages:
504 p
Series:
Bibliotheca archivi Lithuanici; [t.] 6
Keywords:
LT
17 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Lenkų kalba / Polish language.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMildos Lučinskienės parengtoje publikacijoje pateikiamas vienintelis mūsų dienas pasiekęs jėzuito Jaknavičiaus veikalas – Ewangelie polskie y litewskie. Šis tekstas, parašytas rytiniu raštų kalbos variantu, vartotu Vilniaus vyskupystėje, 1647 metais buvo išspausdintas Vilniaus akademijos spaustuvėje. Skaitytojui pateikiama Pratarmė, įvadinis straipsnis Jonas Jaknavičius ir 1647 metų katalikiškos Evangelijos lietuvių kalba, jo vertimas į lenkų kalbą, 1647 m. leidinio faksimilės, paraidiniai lenkiško ir lietuviško teksto perrašai, sąrašas Šaltiniai ir literatūra, Biblijos vietų rodyklė ir kompaktinė plokštelė su skaitmenine faksimile. Įvadiniame straipsnyje apžvelgiami ir tikslinami Jaknavičiaus biografijos faktai, literatūrinė veikla, prielaidos dėl ankstesnių vertimų leidimų, pateikiama išsami šių evangelijų tyrimų apžvalga, aptariami galimi vertimo šaltiniai bei proveniencijos publikuojamame 1647 m. originale, pateikiamas konkretaus egzemplioriaus aprašas, knygos sandara, teksto skelbimo formos ir parengimo principai. Atskirai aptariamos Ewangelie Polskie y Litewskie lietuviško teksto kalbos ypatybės bei anoniminiam vertėjui priskiriamų evangelijų kalba. Šios Evangelijos XVII amžiuje (1674, 1679, 1690) ir vėliau buvo perleidžiamos daug kartų. Tai svarbiausi Vilniaus vyskupystės bažnyčios tekstai. Evangelijų vertimai, kaip ir Mikalojaus Daukšos bei Konstantino Sirvydo darbai, buvo raštijos lietuvių kalba pamatas. Unikalus XVII a. lietuviškas tekstas pateikiamas mokslo ir kultūros visuomenei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Evangelijos; Kontrreformacija.

ENMilda Lučinskienė has prepared for publication the only work to survive to this day of the Jesuit Jonas Jaknavičius, his Ewangelie Polskie y Litewskie (Gospel in Polish and Lithuanian). This text, written in the eastern variety of the literary language that was used in the Diocese of Vilnius, was first published in 1647, printed on the printing press of the Vilnius Academy. The introductory article reviews and clarifies some aspects of Jaknavičius’ biography, his literary activity, and assumptions about earlier editions of the translations. A comprehensive review of studies about these gospels is provided and possible sources and provenances of the original published in 1647 are discussed. A description of an actual copy of the 1647 book is provided, describing the appearance (structure) of the book, the text format and the editing principles employed. In another section of the book there is discussion of the particular type of Lithuanian used in the Ewangelie Polskie y Litewskie (Gospel in Polish and Lithuanian) and in the language of the gospels, which is attributed to an unknown translator. In the 17th century (1674, 1679, and 1690) and later, these Gospels were reprinted many times. They are among the most important religious texts of the Vilnius Archdiocese. These translations of the Gospels, along with the works of Mikalojus Daukša and Konstantinas Sirvydas, formed the foundations of the Lithuanian literary language of the time. This unique 17th century Lithuanian text is now being offered to the academic and cultural community.

ISBN:
9986668972
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3315
Updated:
2016-09-23 17:32:04
Metrics:
Views: 72
Export: