Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai : ribos ir diferenciacija

Link to:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai: ribos ir diferenciacija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
Pages:
287 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Monografijos struktūra; Tyrimo objektas, tikslai ir uždaviniai; Teoriniai ir metodiniai tyrimo pagrindai; Terminai; Darbo medžiaga; Informantai; Transkripcijos ženklai — Tyrimų apžvalga: Lingvistiniai tyrimai; Sociolingvistiniai tyrimai — Kalbų vartojimas šiaurės rytų vilniškių plote — Šaurės rytų vilniškiai: plotas ir ribos — Vilniškių patarmės vidinė klasifikacija — Šiaurės rytų vilniškių ploto ir uteniškių patarmės riba — Šiaurės rytų vilniškiai Latvijoje ir Baltarusijoje — Šiaurės rytų vilniškių fonologinė balsių sistema — Kokybinė balsių sistema — Fonetinė balsių klasifikacija — Ilgųjų balsių posistemis — Ilgųjų balsių distribucija — Ilgųjų balsių sistema — Pusilgių balsių posistemis — Pusilgių balsių distribucija — Pusilgių balsių sistema — Trumpųjų balsių posistemis — Trumpųjų balsių distribucija — Neutralizacija — Kontekstinė neutralizacija — Struktūrinė neutralizacija — Fonemų inventorius — Kiekybinė vokalizmo sistema — Reguliarioji kiekybinė balsių distribucija — Kiekybinių opozicijų neutralizacija — Kiekybinės sistemos fonologinė interpretacija — Šiaurės rytų vilniškių diferenciacija — Arealiniai distribucijos ir neutralizacijos bruožai — Arealiniai balsių distribucijos skirtumai — Arealiniai neutralizacijos reiškinių skirtumai — Šiaurės rytų vilniškių panašumai ir skirtumai — Konkuruojantys variantai — Sisteminė ir distribucinė diferenciacija — Išvados — Das Ostaukštaitische des nordlichen Wilnagebiets: Grenzen und Differenzierung. Zusammenfassung — Северо-восточные говоры аукштайтов-виленчан: границы и дифференциация. Резюме — Gyvenamųjų vietų (punktų) sąrašas — Literatūra.
Keywords:
LT
Utena; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Reviews:
Recenzija leidinyje Lietuvių kalba. 2011, 5, 1 pdf
Summary / Abstract:

LTŠiaurės rytų aukštaičiams vilniškiams skirta monografija yra sinchroninis tyrimas, pagrįstas struktūrinės dialektologijos ir A. Girdenio lietuvių fonologijos mokyklos teoriniais ir metodiniais principais. Joje analizuojamos dvi problemos - vilniškių patarmės ribos ir šiaurinės jos dalies (šiaurės rytų aukštaičių vilniškių) tarminė diferenciacija: pasiūlyta vidinė vilniškių patarmės klasifikacija, patikslinta šiaurės rytų aukštaičių vilniškių ir uteniškių patarmės riba, kitaip negu iki šiol interpretuojamas diferenciacijos klausimas.Reikšminiai žodžiai: šiaurės rytų aukštaičiai; Vilniškiai; Tarmė; Arealas; North-East Aukstaiciai dialect; Vilnius region dialect; Opposition; Areal.

ENA study about the residents of East-Upper Lithuania, Vilnius area, is a synchronous analysis that is based on the structural dialectology and theoretical and methodical principles of A.Girdenis' phonological school. Two issues are analysed there: the range of the dialect and the dialectal differentiation in the northern territory (East-Upper Lithuania, Vilnius area): the inner classification is offered and the boundary between the East-Upper Lithuania, Vilnius area, dialect and the dialect in Utena area is revised, as distinct from the former interpretation of the issue of differentiation.

ISBN:
9789955335238
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22992
Updated:
2022-06-06 12:44:21
Metrics:
Views: 105    Downloads: 12
Export: