Skyrybos pertvarka ir probleminiai jos klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skyrybos pertvarka ir probleminiai jos klausimai
Alternative Title:
Adjustment of the punctuation and its problems
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2007, 1, 1 pdf (21 p.)
Keywords:
LT
Autoriaus intencija; Lietuvių kalbos komisija; Pasirenkamoji skyryba; Prasminis-intonacinis skyrybos pagrindas; Privalomoji skyryba; Skyryba; Skyrybos pertvarka; Skyrybos taisyklės.
EN
Commission of the Lithuanian language; Intention of the author; Notional-intonational basis of punctuation; Optional punctuation rules; Punctuation; Punctuation rules; Rules of punctuation; Stringent punctuation rules; The adjustment of the punctuation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skiriamas toms Kalbos komisijos nutarimais priimtų skyrybos taisyklių vietoms ir atvejams, dėl kurių gali kilti neaiškumų taisyklių taikytojams. Taisyklių padalijimas į privalomojo ir pasirenkamojo skyrimo taisykles dera su kitomis kalbos vartoseną reglamentuojančiomis sritimis (kalbos taisyklingumu) ir sudaro geresnes sąlygas vertinti parašytus tekstus. Tai, kad prie pasirenkamosios skyrybos priskirta daugiau atvejų negu anksčiau, rodo stiprėjančią taisyklių orientaciją į teksto kūrėjo ir kūrimo poreikius. Skyrybos taisyklės turi suteikti galimybę pasinaudoti skyrybos ženklais įvairiems niuansams tekste perteikti. Straipsnyje aptariami svarstytini skyrybos taisyklių aspektai: vienarūšių sakinio dalių skyryba; priedėlio ir derinamojo pažyminio statusas sintaksės ir skyrybos atžvilgiu; įprastų sakinio dalių santykių neatitinkančių lyginamųjų sakinio dalių su atliepiamaisiais žodžiais skyryba; brūkšnio rašymas tarp veiksnio ir tarinio; šalutinio dėmens, einančio po jungtukų ir jungiamųjų žodžių, skyrimas; brūkšnio rašymas tarp vienarūšių sakinio dalių; skyrimo taisyklėse minimi atvejai su pabrėžiamąja dalelyte „ypač“; pasirenkamosios skyrybos taisyklėms priskirtų pažyminių (kartu ir priedėlių) su jungtukų ir dalelyčių samplaikomis ar dalelytėmis „nors ir“, „kad ir“, „dar (ir)“, „tegu“, „irgi“, „kaip“ skyryba; kabutėmis skiriamų tiesioginės kalbos ir citatų atvejai. Straipsnyje aptariami taisyklėse neminimi netipiško skyrimo atvejai: jaustukų skyryba; vienarūšiškai jungiamų paprastų ir skiriamų ar galimų skirti sakinio dalių ar dėmenų skyryba; pridūrimo skyryba.

ENThe article is dedicated to those places and cases of punctuation rules approved by the Language Commission, which may cause ambiguities to rules users. Division of rules into mandatory and optional punctuation rules match other fields regulating language use (linguistic correctness) and crate better conditions for assessing written texts. The fact that more cases than before are attributed to optional punctuation shows increasing orientation of rules to the needs of text creator and creation. Punctuation rules must give an opportunity to use punctuation marks for expressing various nuances. The article discusses disputable aspects of punctuation rules: punctuation of homogeneous parts of the sentence; status of apposition and attribute in concord in terms of syntax and punctuation; punctuation of common sentence parts not complying with comparative sentence parts with responsive words; dash writing between homogeneous sentence parts; cases mentioned in punctuation rules with emphasising particle "in particular", punctuation of attributes (also apposition) attributed to optional punctuation rules with combinations of conjunctions and particles or particles "despite the fact that", "though", "still", "let", "also", "like"; cases of direct speech and quotations marked by inverted commas. The article discusses atypical punctuation cases that are not mentioned in the rules: punctuation of interjections; punctuation of homogeneously joined simple and punctuated or possibly punctuated sentence parts or components; addition punctuation.

ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27974
Updated:
2018-12-17 12:07:33
Metrics:
Views: 21    Downloads: 6
Export: