Morpho-syntactic and semantic analysis of aspect in english and lithuanian

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Morpho-syntactic and semantic analysis of aspect in english and lithuanian
Alternative Title:
Morfosintaksinė ir semantinė veiksmažodžio aspekto analizė
In the Journal:
Kalbotyra. 2006, t. 56 (3), p. 137-142
Keywords:
LT
gretinamoji veiksmažodžių/predikatų opozicija; gramatinis veikslas; sakinio predikacija; atitikmuo; struktūrinis požiūris; teksto semantinis požiūris.
Summary / Abstract:

LTAnglų ir lietuvių kalbų gretinamoji veiksmažodžių/predikatų opozicija atskleidžia sisteminį tarpusavio ryšį tarp veikslų, kurie yra morfologiškai ir leksiškai užkoduoti veiksmažodžių formose. Gramatinė laiko morfemų reikšmė viena pati galutinai nenustato laiko sąvokos sakinyje šiose kalbose. Sakinio predikacijoje užkoduota eigos ir įvykio veikslo rezultatinė reikšmė veiksmažodžių, kurie pažymi paprastą veiksmą. Gramatinį veikslą ribojantys veiksniai būdingi tik veiksmažodžiui. Lietuvių kalboje sakinio veiksmažodžio (predikato) veikslas reiškiamas įvairiais priešdėliais ir priesagomis. Kadangi gramatinė laikų išraiška neįgauna tos paèios interpretacijos vertime, laikai yra apibūdinami kaip priklausomi reiškiniai nuo konteksto. Sakinio faktoriai veikia gramatinio veikslo interpretaciją, išreikštą veiksmažodžiais, sugretinus abi skirtingų sistemų kalbas. Būtojo laiko veiksmažodžiai nebūtinai nurodo būtąjį laiką, o esamojo laiko veiksmažodžiai ne visada nurodo tą laiką, kuris sakinyje yra pasakytas. Šiame darbe nagrinėjama keletas techninės kalbos veiksmažodžio (predikato) kaip sakinio dalies esamojo ir būtojo laikų raiškos atvejų, atskleidžiant eigos ir įvykio veikslo rezultatinių formų atitikmenis tipinėje sintaksinėje aplinkoje. Gretinamoji analizė atlikta remiantis mokslinės-techninės inžinerijos tekstais bei jų vertimais ir yra pagrįsta struktūriniu (gramatiniu) ir teksto semantiniu požiūriu. [Iš leidinio]

ENThe English and Lithuanian languages show a systematic correlation between a grammatically expressed opposition of aspects lexically and morphologically encoded in verb forms. English and Lithuanian are encoding aspectual predication syntactically and located at the interface of inflectional morphology and lexical semantics. When dealing with aspect it is important to make differences between grammatical and lexical expressions of the internal time concept of a situation. The indication of the verb tense for different situations to refer to progressive or perfect aspects in English and Lithuanian is a major problem for translators. The paper deals with the aspectual system of the verb as the predicate: translating and indicating time references of tenses their analytic and synthetic forms mostly do not match up on a one-to-one basis in such different languages as English and Lithuanian. The results of the translation analysis have a practical application in comparative syntax and typological linguistics. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15438
Updated:
2018-12-20 23:11:55
Metrics:
Views: 56    Downloads: 1
Export: