Dviejų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dviejų / trijų sakininių prieveiksmių vieta lietuvių kalbos sakiniuose
Alternative Title:
Position of two/three sentence adverbs in Lithuanian sentences
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2019, t. 80, p. 17-44
Keywords:
LT
Sakininiai prieveiksmiai; Prieveiksmių išsidėstymo tvarka; Sakinių su dviem prieveiksmiais modeliai.
EN
Sentence adverbs; Positioning of adverbs; Models of sentences with two adverbs.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tyrimo objektas – sakininių prieveiksmių vartojimo sakinyje vieta. Remiantis rastais pavyzdžiais, straipsnyje nustatomi dviejų / trijų prieveiksmių išsidėstymo viename sakinyje modeliai. Bandoma išsiaiškinti, ar tikrai prieveiksmio vieta sakinyje yra visiškai laisva, ir du / trys prieveiksmiai gali būti pavartoti viename sakinyje bet kurioje to sakinio pozicijoje? Nustatoma, kur dažniausiai yra vartojami sakininiai prieveiksmiai. Straipsnyje daugiausia remiamasi pavyzdžiais iš Kauno VDU Kompiuterinės lingvistikos centro sudaryto Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno ir pavyzdžiais, rastais naudojant interneto paieškos sistemą Google. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on the position of sentence adverbs in a sentence. Based on the examples found in the study, the article establishes the models of positioning two/three adverbs in a single sentence. It is attempted to determine whether an adverb can indeed appear freely in a sentence and whether two or three adverbs can be used in any position of a single sentence. It was found in which position sentence adverbs are used most commonly. The article mostly refers to the examples taken from the Corpus of Contemporary Lithuanian Language developed by the Centre of Computational Linguistics of Kaunas Vytautas Magnus University and the examples found through the web search engine Google. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
 • Aplinkybės ir jų tipai / Axel Holvoet, Jūratė Pajėdienė. Gramatinių funkcijų tyrimai / Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. P. 93-116.
 • Bendrosios sintaksės pagrindai / Axel Holvoet. Vilnius : Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas ; 2009. 182 p.
 • Cinque’s prieveiksmių hierarchija ir lietuvių kalbos duomenys / Veslava Čižik-Prokaševa. Acta linguistica Lithuanica. 2018, t. 78, p. 149-215.
 • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
 • Lietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 p.
 • Lietuvių kalbos gramatika (1876) / Frydrichas Kuršaitis ; [parengė B. Kabašinskaitė ; redaktorius B. Stundžia ; iš vokiečių kalbos vertė A. Tekorius]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 501 p.
 • Lietuvių kalbos istorinė sintaksė / Vytautas Ambrazas. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. 612 p.
 • Lietuvių kalbos sintaksė / Vitas Labutis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 392 p.
 • Lietuvių kalbos vietos prieveiksmių semantinių tyrimų apžvalga / Gintarė Judžentytė. Lietuvių kalba. 2013, 7, 1 pdf (20 p.).
 • Lietuvių kalbos žodynas.. Vilnius ; Kaunas, 1968-2002. 20 t.
 • Lithuanian grammar / Vytautas Ambrazas, Emma Geniušienė, Aleksas Girdenis, Nijolė Sližienė, Dalija Tekorienė, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Baltos lankos, 2006. 802 p.
 • Papildiniai ir aplinkybės / Axel Holvoet, Veslava Čižik-Prokaševa. Gramatinių funkcijų tyrimai / Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. P. 65-92.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85210
Updated:
2020-07-28 20:31:07
Metrics:
Views: 66    Downloads: 2
Export: