Lietuvių pavardžių skiemens struktūriniai tipai

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLietuvių pavardžių skiemens struktūriniai tipai
Kita antraštėStructural Types of Syllable of Lithuanian Surnames
Autoriai
LeidinyjeBaltistica . 2006, t. 41, Nr. 1, p. 119-134
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTSkiemuo; Fonologinis skiemuo; Fonotaktika; Inicialė; Finalė; Struktūriniai tipai
Santrauka / Anotacija

LTAtliktas išsamus sinchroninis tyrimas, kuriuo siekiama išanalizuoti lietuvių pavardžių skiemens struktūrinius tipus, nustatyti bendruosius lietuvių pavardžių skiemens struktūros dėsningumus. Iki šiol išsamiai tyrinėtos lietuvių bendrinės kalbos statistinės charakteristikos, ypatingą dėmesį skiriant žodžio ir skiemens struktūrai, tačiau tik dabar susirūpinta tikrinių žodžių skiemens struktūros ypatumais. Ištirti 145 954 pavardžių fonologiniai skiemenys, kuriuose randami 28 apibendrinti ir 55 poziciniai skiemens struktūriniai tipai. Nustatytas pavardžių skiemens struktūrinių tipų (apibendrintų ir pozicinių) skaičius bei produktyvumas. Dirbta A. Girdenio sukurta originalia kompiuterine programa SKIEMUO.PAS. 7. Šia programa apskaičiuoti visi statistikos parametrai. Duomenys pateikti lentelėse. Apibendrinant analizės rezultatus daromos tokios išvados: Produktyviausi pavardžių apibendrinti skiemens struktūriniai tipai – CV (42%) ir CVC (33%); Pradinių ir vidinių skiemenų grupėse dominuoja CV ir CVC tipo skiemenys, galinių skiemenų grupėje – tik CVC modelio skiemenys; Pavardėse vyrauja atvirieji skiemenys: pradinių skiemenų grupėje atvirųjų ir uždarųjų skiemenų santykis yra 2,6 : 1, vidinių – 5,8 : 1, galinių – 1 : 8; Pridengtieji skiemenys dominuoja ir uždarųjų, ir atvirųjų skiemenų grupėse; Pavardėms būdingi asimetriški skiemenys; Vidutinis lietuvių pavardės ilgis – 3,18 skiemens; Apibendrinta pavardžių skiemens struktūra turi daug panašumų su bendrinės lietuvių kalbos žodžių skiemens modeliu. [Iš leidinio]

ENA thorough simultaneous analysis has been carried out aimed at examining structural types of Lithuanian surname syllables and establishing consistent common structure of Lithuanian surname syllable. Statistical characteristics of the Lithuanian literary language were studied up till now and special attention was paid to the structure of word and syllable, and only now structural peculiarities of syllables of proper words has been started to consider. 145,954 phonologic syllables of surnames were analysed, there are 28 generalizes and 55 positional structural types of syllable found. Number and efficiency of structural types (generalised and positional) of surnames’ syllables was established. Original software SKIEMUO.PAS. 7. developed by Girdenis was used. All the statistical parameters were calculated with the help of this program. To sum up the results following conclusions can be made: 1) The most efficient structural types of syllables are CV (42%) and CVC (33%); 2) CV and CVC type syllables dominate the groups of initial and internal syllables, CVC type syllables only prevail in the group of end syllables; open syllables prevail in the surnames: the ratio of open and closed type syllables within the group of initial syllables is 2.6 : 1, internal – 5,8 : 1, end – 1 : 8; 3) Covered syllables dominate both the group of closed type and of open type syllables; asymmetric syllables are characteristic of surnames; average length of the Lithuanian surname is 3.18 syllable; The generalized structure of surnames’ syllable has many similarities to the model of syllable in the Lithuanian literary language.

ISSN0132-6503, 2345-0045
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4363
Atnaujinta2018-12-20 23:09:08
Metrika Peržiūros: 5