Sakinių siejimo priemonės lietuvių ir užsienio kalbininkų darbuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sakinių siejimo priemonės lietuvių ir užsienio kalbininkų darbuose
In the Journal:
Kalbotyra. 2002, t. 51 (1), p. 147-157
Keywords:
LT
Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsniu siekiama užpildyti vieną iš svarbiausių sakinių siejimo spragų, t. y. apžvelgti teksto kohezijos ir koherencijos sąvokas; kalbines ir nekalbines priemones, sąlygojančias išorinį ir vidinį teksto rišlumą. Kadangi kohezija išsikristalizavusi labiau nei koherencija, todėl ir straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama apžvelgti kohezijos sąvoką, sakinių siejimo priemones ir jų klasifikacijas lietuvių ir užsienio kalbotyroje. Straipsnio autorės teigimu, pirmiausia koherencija yra realizuojama siejant sakinius prasmiškai. Vis dėlto koherencijai reikia platesnio konteksto, tekstą determinuojančios adresato ir adresanto sąveikos. Be to, koherencija yra reiškiama formaliomis priemonėmis -- teksto kohezija. Koherentiškas tekstas suvokiamas adresato ir adresanto pasąmonėje, o kohezinis tekstas yra matomas išoriškai ir realizuojamas kalbos lygmenimis. Dėl tokios kohezijos realizacijos ir sakinių siejimo priemones yra dažniausiai linkstama klasifikuoti remiantis tradicine taksonomija. Todėl skiriama gramatinė, leksinė ir leksinė gramatinė kohezija. Tačiau, straipsnio autorės nuomone, bandant visapusiškiau atskleisti kohezijos esmę būtina atsižvelgti ir į funkcijas, kurias ryšio priemonės atlieka tekste.Reikšminiai žodžiai: Sakinių siejimo priemonė; Lietuvos kalbininkai; Teksto koherencija; Teksto kohezija; Teksto lingvistika; Taksonomija; Formal mean of cohesion; Lithuanian linguists; Coherence; Cohesion; Taxonomy; Text linguistics.

ENThe article presents a review of the concepts cohesion and coherence in the works of Lithuanian and foreign linguists. Most of all attention is given to cohesion, the formal means of connecting the sentences. First of all coherence is realised by coupling sentences semantically. However, coherence requires a wider context, the interaction of an addressee and an addresser. Coherence is expressed by formal devices as well. The coherent text is apprehended in the subconsciousness of the addressee and the addresser, and the cohesive text is seen exteriorly and is being realised through the levels of language. Due to such a realisation of cohesion, the means of connecting sentences are mostly classified in accordance with traditional taxonomy. They include lexical and lexico-grammatical means. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12599
Updated:
2018-12-17 11:00:45
Metrics:
Views: 99    Downloads: 23
Export: