Savita įterpinių samprata Jono Balkevičiaus "Dabartinės lietuvių kalbos sintaksėje"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savita įterpinių samprata Jono Balkevičiaus "Dabartinės lietuvių kalbos sintaksėje"
Alternative Title:
Distinctive Conception of Parentheses in Contemporary Lithuanian Language Syntax by Jonas Balkevičius
In the Journal:
Kalbotyra. 2005, t. 54 (1), p. 5-15
Keywords:
LT
Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LT"Dabartinės lietuvių kalbos sintaksėje" (1963 m.) tarp kelių interpretavimo naujumų ir savitumų išsiskiriančių dalykų yra įterpiniai. Tai lėmė, kad jie tapo išsamios analizės objektu. Įvertinus teorines to meto įterpinių supratimo tendencijas, lietuvių kalbos įterpinių aprašymo tradicijas, straipsnyje teigiama: Balkevičius sukūrė plačiąją įterpinių sampratą, kurios savitumą sudaro įterpinių, gramatiškai susietų su sakiniu, dalis. Įterpinius apibūdinęs kaip į sakinį įtrauktus narius, kurie nerutulioja sakinio minties, pirmoje pakopoje pagal gramatinį formų sąveikavimo kriterijų Balkevičius skyrė įterpinius, gramatiškai susijusius su sakiniu, ir įterpinius, gramatiškai nesusijusius su sakiniu. Žemesnėse pakopose taikė reiškinio esmę rodančius skirstymo kriterijus. Įterpinius, gramatiškai susijusius su sakiniu, skirstė pagal tai, ar jie, eidami šalia tikrų sakinio dalių, iškelia ką nors nauja (įterptinės sakinio dalys), ar neiškelia (aiškinamieji sakinio dalių įterpiniai). Taikydamas jungiamųjų žodžių pobūdžio ir jų reiškiamų santykių kriterijų, skyrė palyginamąsias įterptines sakinio dalis ir išskirtį reiškiančias sakinio dalis. Įterpinius, gramatiškai nesusietus su sakiniu, Balkevičius aprašė tradiciškai, tik, palyginti su ankstesniais mokykloms skirtais aprašais, daug išsamiau, sistemingiau. Ypač svarbus teiginys, kad negramatiniai įterpiniai į sakinį yra įtraukiami be žodžių junginio pakopai būdingos žodžių formų sąveikos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Įterpiniai; Sakinio dalys; Parentezė; Įspraudai; Priedėlis (gramatika).

ENApart from several novelties and peculiarities the Contemporary Lithuanian Language Syntax (1963) discusses parenthesis. On the basis of theoretical trends pertaining to perception of parenthesis of the time as well as Lithuanian traditions of parenthesis description, the states that Balkevičius has designed a wide conception of parenthesis, the essence of which is grammatical relation of a parenthesis to a sentence. The author described parentheses as members included into a sentence that do not elaborate the idea of a sentence. On the first level, according to grammatical interaction of forms the author differentiated parentheses that are grammatically related and grammatically unrelated to a sentence. In the lower levels he applied differentiation criteria that reveal the essence of a phenomenon. Parentheses that are grammatically related to a sentence are grouped depending on the fact whether they bring-up something new if situated next to real parts of a sentence (a parenthetic sentence part) or not (explanatory parenthesis). Applying the criterion of conjunctive word nature and expressed relation, the author differentiated the comparable parenthetic sentence parts and sentence parts that signify distinction. Parentheses that are not grammatically related to a sentence are described by Balkevičius in a traditional way but—in relation to earlier descriptions intended for schools—more exhaustively and systematically. Especially important is the statement that non-pragmatic sentence parentheses are included without word form interactions particular to word combination stage.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3780
Updated:
2018-12-20 23:06:17
Metrics:
Views: 41    Downloads: 6
Export: