Sakytinė pradinės mokyklos mokytojo kalba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sakytinė pradinės mokyklos mokytojo kalba
Alternative Title:
Verbal language of a primary school teacher
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 4 (37), p. 35-47
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sakytinė kalba; Kalbos norma; Verbalinė ir neverbalinė kalba; Bendrinė tartis; Spoken language; Speech; Norms; General pronunciation.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba / Standard language; Kalbos norma; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Šnekamoji kalba / Spoken language; Verbalinė ir neverbalinė kalba.
EN
General pronunciation; Norms; Spoken language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos teorinės ir praktinės pradinių klasių mokytojo kalbinės komunikacijos prielaidos. Taikant lyginamąją istorinę analizę, pateikiama kalbos, kaip pagrindinės mokinių ir mokytojų bendravimo priemonės, parametrų kaita tradicinėje ir šiandieninėje Lietuvos pradinėje mokykloje. Ugdymo procese mokytojo veikla yra daugiaplanė: jis atlieka įvairius pagal situaciją susiklosčiusius vaidmenis, kuriuos lydi verbalinė ir neverbalinė kalba. Mokinių kalbinė kompetencija priklauso nuo mokytojo, kaip pavyzdžio, kalbinės veiklos. Jo kalba turi būti taisyklinga, aiški, paprasta, glausta, gyva, estetiška, atitikti ugdytinių amžiaus tarpsnius ir jų suvokimo lygį. [Iš leidinio]

ENThe article studies theoretical and practical issues of verbal communication of primary school teachers. Applying comparative historical analysis, change of parameters of speech as a main communication method of schoolchildren and a teacher in primary school is presented in traditional and a modern Lithuanian primary school. In education process the activity of a teacher is multiple: he/she plays various roles depending on a situation, which is accompanied by verbal and non-verbal language. A verbal competence of schoolchildren depends on a teacher acting as an example of a verbal activity. His/her language should be correct, clear, simple, laconic, live, aesthetic, it should correspond to the pupils’ age and understanding level.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10081
Updated:
2018-12-17 11:52:15
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: