Deminutyvų atitikmenys vertime į anglų kalbą : (Vinco Ramono romanas Kryžiai)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Deminutyvų atitikmenys vertime į anglų kalbą: (Vinco Ramono romanas Kryžiai)
Alternative Title:
Translating Diminutives into English: (Crosses by Vincas Ramonas)
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2007, t. 3, p. 97-108
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Deminutyvai; Denotacija; Ekvivalentiškumas; Funkcijos; Konotacija; Vertimas; Connotation; Denotation; Diminutives; Equivalency; Functions; Translation.
Keywords:
LT
Deminutyvai; Denotacija; Ekvivalentiškumas; Funkcijos; Konotacija; Vertimas; Anglų kalba / English language.
EN
Connotation; Denotation; Diminutives; Equivalency; Functions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama, kokie lietuvių kalbos deminutyvų atitikmenys yra vartojami į anglų kalbą verčiant meninį tekstą, kurio siužetas paremtas Lietuvos istorijos faktais, tradicijomis, aprašytais sodria, vaizdinga, tarmės ypatybių išlaikiusia kalba. Tyrimo medžiagą sudaro Vinco Ramono romanas „Kryžiai“ (1947) ir jo vertimas į anglų kalbą „Crosses“ (1954). Išanalizavus romane vartojamus mažybinius maloninius žodžius ir jų atitikmenis, rastus vertime, pastebėta, kad anglų kalbos deminutyvų, sudarytų su priesagomis, vartojama labai mažai. Kur kas dažniau kaip atitikmenys yra pasirenkamos analitinės konstrukcijos su būdvardžiais small, little, young, old ir pan. Angliškame tekste vietoje mažybinio maloninio žodžio yra vartojamas tiesioginis deminutyvo pamatinio žodžio vertimas. Tuomet leksinė reikšmė sutampa, bet nelieka deminutyvui būdingos tikslinamosios funkcijos. Kartais lietuvišką mažybinį maloninį žodį keičiančio atitikmens leksinė reikšmė yra aiškinama deminutyvu, todėl išlaikoma tikslinamoji funkcija, nekinta denotacinė ir konotacinė reikšmės. Gana dažnai lietuvių kalbos mažybinis maloninis daiktavardis yra verčiamas žodžiais, pavadinančiais visai kitus referentus, tačiau išlaikančiais vertinamąją funkciją ir aiškesniais kitakalbiam skaitytojui. Palyginus lietuvių kalbos deminutyvų ir jų atitikmenų vartojimą matyti, kad yra atliekamos tokios pat funkcijos: tikslinamoji, vertinamoji, estetinė ir teksto siejamoji. Vienais vertimo atvejais funkcijos sutampa, kitais gali skirtis (vertime nelieka tikslinamosios arba vertinamosios funkcijos, bet kartais atsiranda estetinė).

ENThe article deals with the problems of translating diminutives from Lithuanian into English. The analysis is based on the translation of the novel Crosses by Vincas Ramonas into the English language. The aim of the article was to analyze what equivalents of Lithuanian diminutives were used while translating into English the work of fiction, the plot of which is based on the facts of Lithuanian history, traditions, and which is written in rich, vivid language, full of dialectal peculiarities. The analysis of the data showed that in the English translation the diminutives formed with the suffixes were very rare. More often analytical constructions with the adjectives small, little, young, old were used. Sometimes, instead of a diminutive hypocoristic word the direct underlying word was used. In such cases the lexical meaning coincides but the purposeful function of the diminutive is missing. Very often Lithuanian diminutive hypocoristic nouns were translated by nouns denoting different referents maintaining the evaluative function, which is clearer for the reader unfamiliar with Lithuanian history and cultural realia. Having compared Lithuanian diminutives and their equivalents in the English translation it can be stated that the English equivalents maintained the same functions: purposeful, evaluative, aesthetic and associative. In some cases of translation the functions coincide, in other cases they may differ (in the translation the purposeful or evaluative functions may be missing but the aesthetic function may emerge). [text from author]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19468
Updated:
2018-12-17 12:06:39
Metrics:
Views: 39    Downloads: 12
Export: