Skyrybos stilistika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skyrybos stilistika
Alternative Title:
Stylistics of punctuation
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
Pages:
286 p
Series:
Kalbos ugdymo programa
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Skyrybos stilistika. Jos problemų paradigma — Objektas. Jo turinys, apimtis — Skyrybos funkcijos. Jų stilistinės išgalės — Atskiriamoji skyrybos ženklų funkcija — Išskiriamoji skyrybos ženklų funkcija — Priešinamoji skyrybos ženklų funkcija — Aiškinamoji apibūdinamoji skyrybos ženklų funkcija — Jungiamoji skyrybos ženklų funkcija — Įspėjamoji skyrybos ženklų funkcija — Priduriamoji skyrybos ženklų funkcija — Išvardijamoji skyrybos ženklų funkcija — Ribų žymimoji skyrybos ženklų funkcija — Visumos žymimoji skyrybos ženklų funkcija — Nebaigtumo žymimoji skyrybos ženklų funkcija — Elipsės žymimoji skyrybos ženklų funkcija — Emocinė ekspresinė skyrybos ženklų funkcija — Modalinė skyrybos ženklų funkcija — Kompozicinė skyrybos ženklų funkcija — Embleminė (simbolizuojamoji) skyrybos ženklų funkcija — Fakultatyvioji skyryba ir stilistika — Autoriaus (ir autorinės) skyrybos samprata — Tekstai be skyrybos. Stilistiniai jų ištekliai — Aktualūs skyrybos raidos faktai ir reiškiniai — Skyrybos ženklų stilistinės išgalės ir vartosena — Taškas — Kabliataškis — Kablelis — Dvitaškis — Brūkšnys — Daugtaškis — Klaustukas — Šauktukas — Kabutės — Skliausteliai — Nekalbinė ir kalbinė stilistinės skyrybos motyvacija. Vartosenos mastas ir saikas — Išvados — Šaltinių sutrumpinimai — Literatūra — Svarbesnių terminų, sąvokų ir apibūdinimų rodyklė — Stylistics of Punctuation. Summary.
Keywords:
LT
Intonacija / Intonation; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTStudijoje tiriama skyrybos stilistika – sisteminami jos reiškiniai, nagrinėjami skyrybos ženklai, nustatomi jų funkcinės sąveikos su įvairiais teksto elementais bei vienetais ryšiai, motyvuojama daugumos tokių reiškinių priklausomybė stilistikos tyrimų kompetencijai. Skyrybos stilistika – tai kalbos skyrybos sistemos teikiamų stilistinių išgalių, skyrybos ženklų aktualios, paveikios stilistinės vartosenos apžvalga, nagrinėjimas, vertinimai ir apibendrinimas. Skyrybos stilistika apjungia norminius skyrybos ženklų vartojimo atvejus, neparadigmiškai pasirenkamus skyrybos periferijos reiškinius, individualizuotą (autorinę) skirtukų vartoseną ir teksto (sakinio) beskirtukį skaidymą. Knygoje sistemiškai nagrinėjamos skyrybos ženklų semantinės ir stilistinės funkcijos (išskiriama šešiolika funkcijų, tarp kurių atskiriamoji, priešinamoji, aiškinamoji apibūdinamoji, emocinė ekspresinė, embleminė (simbolizuojamoji) ir kt.); stiliaus figūras įprasminanti skirtukų vartosena; laisvesnė (kartais nereguliuojama taisyklių ar tyčiniais nukrypimais nuo jų grindžiama) skyryba; kūrybinė (kontekstinė, kompozicinė), individualioji (autorinė) skyryba. Gvildenama ir sistemos priešybė – skirtukų nevartojimas. Rodoma, kaip stilistiniais sumetimais tekstų autoriai naudojasi visos skyrybos sistemos ištekliais ir išgalėmis. Atskleidžiama naujos tyrimų srities logika, motyvacijos, dėsningumai, ypatumai ir ribojimai. Tai pirmasis bandymas stilistikos bei stiliaus aspektu susisteminti, įvertinti gausybę skyrybos ir su ja susijusių reiškinių, aktyvinančių teksto autoriaus mintį, jos sklaidą bei formą.Reikšminiai žodžiai: Individuali skyryba; Intonacija; Kodifikavimas; Skyryba; Skyrybos sistemos; Skyrybos stilistika; Skyrybos ženklai; Stilistika; Codification; Intonation; Means of punctuation individualization; Punctuation; Punctuation marks; Punctuation systems; Stylistics; Stylistics of punctuation.

ENThe study analyses stylistics of punctuation, i.e. its phenomena are systemised, punctuation marks are analysed and their functional interaction with various elements and units of texts are identified. Stylistics of punctuation is concerned with reviewing, analysis, evaluation and generalisation of stylistic resources of the punctuation system of a language and the relevant usage of punctuation marks. Stylistics of punctuation cover standard cases of usage of punctuation marks, non-paradigmatically selected phenomena of punctuation periphery, the individualised use of markers and segmentation of a text (sentence) without markers. The book systematically analyses the following topics: semantic and stylistic functions of punctuation marks (there are sixteen functions, including the distinguishable, opposing, clarifying and defining, emotional, expressional and emblematic (symbolising) and other functions; the use of markers conveying style figures; more liberal (sometimes not governed by rules or even purposefully deviating from them) punctuation; creative (contextual, compositional), individual punctuation. The article also deals with the opposite of the system, i.e. no use of marks. It demonstrates how authors apply all resources of the system of punctuation for stylistic purposes. The logics, motivations, regularities, peculiarities and restrictions of the new field of research are revealed. It is the first attempt to systemise and evaluate the vast quantity of punctuation and related phenomena aimed at activating the author’s thought, its dissemination and form.

ISBN:
5420014955
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18925
Updated:
2020-11-04 22:26:06
Metrics:
Views: 144
Export: