Why standard spoken language of students gets poorer?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Why standard spoken language of students gets poorer?
Alternative Title:
Kodėl menksta bendrinė šnekamoji studentų kalba?
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Rusų kalba / Russian language; Sinonimai / Synonyms; Skoliniai / Loan words; Specialusis ugdymas / Special education; Šnekamoji kalba / Spoken language; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptarta, kaip bendrinę šnekamąją studentų kalbą veikia XXa. pabaigai – XXIa. pradžiai būdinga vertybių kaita. Straipsnis pagrįstas 2010 metų pradžioje atliktais tyrimais. Dalis tyrimo duomenų palyginta su 1998m. gautais tyrimo duomenimis. Abiejų tyrimų respondentai buvo Lietuvos žemės ūkio universiteto studentai. Jų kalbos pavyzdžiu buvo aiškinamasi, ar kaimo vaikų – kaimiškojo universiteto studentų – kalba liko gyva, gili, žodinga. Kelta hipotezė, kad bendrinė šnekamoji studentų kalba menksta. Tyrimai tokia hipotezę patvirtino. Iš gautų duomenų matyti, kad vis svarbesnė tampa vartojamoji kalbos funkcija, užgožianti estetinės kalbos galias. Dėl to siaurėja žodynas, mažėja išraiškos priemonių, daugėja trafaretų. Straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kokios Lietuvos žemės ūkio universiteto studentų bendrinės šnekamosios kalbos menkėjimo priežastys ir kokių esama galimybių atkurti šios kalbos atmainos prestižą, pagerinti jos būklę. Plačiau tirti žodyno ištekliai. Remdamosi apklausų duomenimis išskyrėme ir plačiau aptarėme pagrindines bendrinės šnekamosios studentų kalbos menkėjimo priežastis: valstybinė kalba, taigi ir jos atmainos, darbdaviams nėra profesinės kvalifikacijos žymuo; dėl globalizacijos stiprėjanti anglų ir lietuvių kalbų priešprieša lietuvių kalbos nenaudai; vis dar juntama – ypač šnekamojoje kalboje – rusų kalbos įtaka; standartizuotas mokymo procesas, todėl lietuvių kalbos atmainos, išskyrus bendrinę, lieka už to proceso ribų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrinė šnekamoji kalba; Globalizacija; Kalbos atmainos; Kalbos politika; Leksika; Motyvacija; Sinonimas; Svetimybė; Tarmė; Tautinė savimonė; Vertybinė orientacija; Žargonas; Barbarism; Dialect; Globalization; Language; Language politics; Language varieties; Lexis; Lithuanian; Motivation; National consciousness; Slang; Standard spoken language; Synonym; Value orientation; Varieties.

ENThe article is aimed at finding out how the standard spoken language of students is affected by the change of values which is characteristic for the end of 20th century and beginning of the 21st century. The article is based on the research carried out at the beginning of 2010. A part of research data is compared with the research data of 1998. Respondents of both researches are students of the Lithuanian University of Agriculture. Examples of their language will be used to find out if the language of children from countryside - students of countryside-related university - is still vivid, deep, voluble. The hypothesis that the standard spoken language of students gets poorer is raised. This hypothesis is proved by the researches. According to the obtained data, practical function of language gets more important and suppresses the power of aesthetic language. This results in poor vocabulary, lower amount of means of expression, more patterns. The goal of the article is to find out the reasons why standard spoken language of students of the Lithuanian University of Agriculture gets poorer and what are the possibilities to recover the image of this language and to improve its status.Vocabulary resources are investigated deeper. Based on survey data, we have selected and discussed the following main reasons of poorer standard spoken language of students: national language, as well as its varieties, is not a characteristic of professional qualification to employers; progress of opposition between the English and Lithuanian languages, which is a result of globalization, is disadvantageous for the Lithuanian language; influence of the Russian language, especially in spoken language; standardized teaching process. [From the publication]

ISSN:
2029-0497
Related Publications:
  • Kalbos kultūros studijos / Aldonas Pupkis. Vilnius : Gimtasis žodis, 2005. 415 p.
  • Lietuvių kalbos enciklopedija / Vytautas Ambrazas, Aleksas Girdenis, Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Aleksandras Vanagas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 633 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33833
Updated:
2016-08-20 09:19:27
Metrics:
Views: 9
Export: