Lauryno Ivinskio augalų ir grybų genčių vardai Povilo Matulionio „Žolyne“: Lauryno Roko Ivinskio 210-osioms gimimo metinėms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lauryno Ivinskio augalų ir grybų genčių vardai Povilo Matulionio „Žolyne“: Lauryno Roko Ivinskio 210-osioms gimimo metinėms
Alternative Title:
Laurynas Ivinskis’ names of plant and mushroom genera in Povilas Matulionis’ "Žolynas": dedicated to the 210th anniversary of the birth of Laurynas Rokas Ivinskis
In the Journal:
Terminologija. 2020, 27, p. 202-232
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Laurynas Ivinskis; Povilo Matulionio „Žolynas“; Augalų genčių vardai; Grybų genčių vardai; Motyvacija; Naujadarai; Dūriniai; Galūnių vediniai; Priesagų vediniai; Priešdėlių vediniai; Laurynas Ivinskis; Povilas Matulionis "Žolynas"; Plant genera names; Mushroom genera names; Motivation; Neologisms; Compounds; Inflectional derivatives; Suffixal derivatives; Prefixal derivatives.
Keywords:
LT
Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Laurynas Ivinskis; Motyvacija / Motivation; Naujadarai; Povilo Matulionio Žolynas.
EN
Compounds; Mushroom genera names; Neologisms; Plant genera names; Prefixal derivatives; Suffixal derivatives.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami 142 L. Ivinskio augalų ir grybų genčių vardai, pateikti pirmame Lietuvoje išspausdintame botanikos terminų žodyne – Povilo Matulionio parengtame augalų vardyne Žolynas. Dalys II. Lietuvos augalų žodynas ir augalų taislas (1906), nustatomi L. Ivinskio augalų ir grybų genčių vardų kūrimo būdai, naujadarų darybos priemonės ir motyvacija, nagrinėjami vardai lyginami su L. Ivinskio rankraštyje Prigimtūmenė vartojamais tų pačių genčių vardais ir Lietuviškame botanikos žodyne pateiktais L. Ivinskio vardais, nustatoma, kurie augalų ir grybų genčių vardai įsigalėjo vartosenoje. [Iš leidinio]

ENThe article analyses 142 plant and mushroom genera names by Laurynas Ivinskis, which are presented in the first glossary of botanical terms published in Lithuania – the collection of plant names Žolynas Dalys II. Lietuvos augalų žodynas ir augalų taislas (1906) compiled by Povilas Matulionis. It identifies the methods of creation of plant and mushroom genera names applied by Ivinskis, the means and motivation of the formation of neologisms; the names analysed in the study are compared with the names of the same genera used in Ivinskis’ manuscript Prigimtūmenė (Nature) and Ivinskis’ names provided in Lietuviškas botanikos žodynas (Lithuanian Dictionary of Botany); it is determined which names of the genera of plants and mushrooms established themselves in general usage. [From the publication]

DOI:
10.35321/term27-09
ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91124
Updated:
2021-02-23 20:00:44
Metrics:
Views: 28    Downloads: 4
Export: