Petro Būtėno darbai lietuvių dialektologijos srityje XX a. 3-4 dešimtmečių laikotarpiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petro Būtėno darbai lietuvių dialektologijos srityje XX a. 3-4 dešimtmečių laikotarpiu
Alternative Title:
Petras Būtėnas' works in Lithuanian dialectology during the period of the 1920s and 1930s
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2013, 1, p. 132-138
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Lietuvių dialektologija; Lietuvių kalbos dialektologija; Lietuvos universitetas; Panevėžio mokytojų seminarija; Petras Butėnas; Šiaurės aukštaičių panevėžiškių patarmė
EN
Lithuanian Dialectology, Northern highlanders ' subdialect of Panevėžys; Lithuanian dialectology; Northern highlanders' subdialect of Panevėžys; Panevėžys teachers' seminary; Petras Butėnas; University of Lithuania
Summary / Abstract:

LTPetras Būtėnas - profesorių lituanistų Jono Jablonskio, Kazimiero Būgos ir Juozo Balčikonio studentas Lietuvos universitete 1922-1924 m. laikotarpiu ir vėlesnis jų darbų tęsėjas bei populiarintojas. Išskirtinio dėmesio verti iki šiolei plačiau lingvistinėje literatūroje neaptarti P. Būtėno darbai lietuvių dialektologijos srityje. Jis buvo pirmasis mokslininkas, gerai mokėjęs gimtąją šiaurės aukštaičių panevėžiškių Dovydų kaimo (Pasvalio r.) patarmę. Todėl ją ištyrė ir moksliškai aprašė vadovaudamasis iš prof. K. Būgos perimtais ir paties patobulintais pirminių šaltinių studijų, tarmių lyginimo, lauko tyrimo ir anketavimo metodais. Ir šio darbo rezultatas ženklus - buvo ne tik aprašytos specifinės minėtosios patarmės ypatybes, bet ir konkrečiai nustatytos jos paplitimo ribos. Kartu pastebėtina, jog P. Būtėnas, dalydamasis praktine pedagogine ir moksline patirtimi, norėjo paskatinti, kad aktyviau rinkti tautosaką ir uzrašinėti tarminius kalbos faktus pradėtų ir kiti inteligentai. Aptariamu XX a. 3-4 dešimtmečių laikotarpiu savo darbo rezultatus jis skelbė įvairiuose periodiniuose leidiniuose. Tad šiandien žinoma per 10 lietuvių dialektologijai vertingų straipsnių, kurių dauguma čia aptariami ir įvertinami. Beje, dalis darbų, kuriuose vienu ar kitu aspektu tirta jo gimtoji tarmė, iki šiolei tėra rankraščiuose. Taip pat P. Būtėnas buvo žinomas ir kitų šalių mokslininkams. Pavyzdžiui, jis įvairiais kalbiniais, tarp jų ir gimtosios tarmės, klausimais 1928 m. konsultavo suomių prof. Viljo Joharmes Mansikką, o po metų - ir Leipcigo universiteto baltistą prof. Jurgį Gerulį. [Iš leidinio]

ENP. Būtėnas was a student of Lithuanian language professors Jonas Jablonskis, Kazimieras Būga and Juozas Balčikonis at the Lithuanian University from 1922 to 1924 and their works successor and promoter. Works by P. Būtėnas have not been so far widely discussed in the linguistic literature on Lithuanian dialectology, so they deserve an exclusive focus. He was the first scientist who knew well lus native northern highlanders' subdialect of Dovydai village (Pasvalys region.) Therefore, he analyzed and scientifically described it in accordance with the improved by himself methods earlier introduced by professor K. Būga: the study of primary sources, dialect comparison, historic-geographic and questioning. The result was not only the description of the specific features of the subdialect, and but also fixing the boundaries of its range. At the same time it should be pointed out that P. Būtėnas shared the experience of practical teaching and research, and intended to encourage other investigators to collect the folklore and to transcript the facts of dialectal speech. During the discussed period of 1920s and 1930s he described his findings in various periodicals. Thus, now over 10 Lithuanian dialectology valuable articles are known, the majority of which are discussed and evaluated here. However, a part of his works in which one or another aspect of his native dialect were studied are so far only in manuscripts.P. Būtėnas was also known to scientists in other countries. For example, in about 1928 he consulted the Spanish professor Viljo Johannes Mansikka, as well as baltist J. Gerule from the University of Leipzig on different linguistic issues including native dialects. [From the publication]

ISSN:
1392-8600, 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47537
Updated:
2018-12-17 13:34:45
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: