Gramatinių funkcijų tyrimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gramatinių funkcijų tyrimai
Alternative Title:
Analysis of Grammatical Functions
Editors:
  • Holvoet, Axel, redagavimas [edt]
  • Mikulskas, Rolandas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005.
Pages:
200 p
Series:
Lietuvių kalbos gramatikos darbai; 3
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Sintaksinės priklausomybės tipai: papildymai ir patikslinimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis — Veiksnio ir tiesioginio papildinio sąvokos / Axel Holvoet, Loreta Semėnienė — Papildiniai ir aplinkybės / Axel Holvoet, Veslava Čižik-Prokaševa — Aplinkybės ir jų tipai / Axel Holvoet, Jūratė Pajėdienė — Antriniai predikatyvai / Axel Holvoet, Aurelija Tamulionienė — Intranzityvinių sakinių tipai: egzistenciniai, lokatyviniai ir posesyviniai sakiniai / Axel Holvoet — Beasmeniai sakiniai ir beasmeniškumo sąvoka / Axel Holvoet, Artūras Judžentis — Summaries — Bibliografija — Rodyklės.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTGramatikos funkcijų tyrimai“ – trečiasis serijos „Lietuvių kalbos gramatikos darbai“, kurioje pristatomi kuriamos naujos lietuvių kalbos gramatikos teoriniai pamatai, rinkinys. Jame svarstomi sakinio dalių ir sakinio struktūros klausimai. Aptariama daugelis teorinių ir praktinių sunkumų, su kuriais susiduriama tyrinėjant semantinius, sintaksinius ir morfosintaksinius reiškinius. Įsivedamas „gramatinių funkcijų“ terminas, kuris neįprastas lietuvių kalbos gramatikos tradicijoje. Autorių teigimu, jis yra tinkamas nusakyti kompleksiniam ir funkciškai sunkiai apibrėžiamam reiškiniui, kuris sudaro įvairių sakinio aprašo lygmenų sąlyčio plotmę. Pirmajame knygos skyriuje atskleidžiama sintaksinių ryšių problematika. Sintaksinio ryšio tipas – valdymas arba modifikavimas – apibrėžiamas kaip esminis kriterijus skiriant tam tikras gramatines funkcijas. Taigi sakinio dalis siekiama apibrėžti pagal sintaksinius ryšius. Kituose skyriuose aptariamos veiksnio, papildinio, pirminio bei antrinio predikatyvo ir aplinkybės sąvokos. Autoriai pastebi ir tai, kad visų su gramatinių funkcijų apibrėžimu bei aprašu susijusių problemų jiems nepavyko patenkinamai išspręsti. Teigiama, kad gramatinių funkcijų aprašas negali būti išsamus neatsižvelgus į jų semantinius koreliatus ir morfosintaksines savybes, nes kiekviena gramatinė funkcija susideda iš būdingų semantinių, sintaksinių ir morfosintaksinių savybių koreliacijos. Vis dėlto, siekiant gramatines funkcijas apibrėžti sintaksiškai, autoriai pastebi, kad nereikėtų remtis vien tik semantiniais arba morfosintaksiniais kriterijais. Rinkinį užbaigia du skyriai, kuriuose aptariami ypatingi vientisinio sakinio tipai.Reikšminiai žodžiai: Gramatinės funkcijos; Kalbos dalys; Funkcija; Diskutuotinos sąvokos.

ENAnalysis of Grammatical Functions is the third collection of the series Works of the Lithuanian Grammar, where theoretical grounds of the formed new Lithuanian grammar are presented. Issues related to parts of the sentence and sentence structure are discussed here. Many theoretical and practical difficulties, encountered in the analysis of semantic syntactic and morphosyntactic phenomena, are discussed. A term grammatical functions is introduced. According to the authors, it is suitable to describe complex phenomenon that is functionally difficult to define, which forms the ground for the contact of different levels of sentence description. The first chapter of the book reveals the issues of syntactic relations. The type of syntactic relation – government or modification – is defined as the basic criterion when distinguishing different grammatical functions. Thus parts of the sentence are defined according to syntactic relations. Other chapters deal with the concepts of subject, object, primary and secondary predicative and attribute. It is claimed that the description of grammatical functions cannot be comprehensive without the consideration of their semantic correlates and morphosyntactic features as every grammatical function consists of the correlation of characteristic semantic, syntactic and morphosyntactic features. However, in order to define grammatical functions syntactically, the authors note that one should not rely purely on semantic or morphosyntactic criteria. The collection ends with two chapters discussing exceptional types of simple sentence.

ISBN:
9986668859
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3230
Updated:
2020-12-14 21:42:24
Metrics:
Views: 139    Downloads: 1
Export: