Lietišķais stils latviešu un lietuviešu valodā : terminoloģiskais aspekts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Latvių kalba / Latvian
Title:
Lietišķais stils latviešu un lietuviešu valodā: terminoloģiskais aspekts
Alternative Title:
Official style in Latvian and Lithuanian languages: the terminological aspect
In the Book:
Aktuālās tendences terminologijas teorijā un praksē. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013. P. 6-16
Keywords:
LT
Latvių kalba / Latvian language; Terminija / Terminology; Vertimas / Translation; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – palyginti lietuvių ir latvių kalbų terminologiją, apibūdinant vadinamąją dalykinio stiliaus kalbą ir jos postilius. Be to, analizuojami bendrieji terminai „stils / stilius“ ir „funkcionālais stils / funkcinis stilius“. Dalykinis stilius yra vienas iš penkių funkcinių stilių, tradiciškai išskiriamų lietuvių ir latvių stilistikoje. Tačiau minimose kalbose įvairuoja šį stilių apibūdinantys terminai – penki latvių kalboje ir devyni lietuvių kalboje. Stiliaus sąvoka yra glaudžiai susijusi su keliais terminais, savo sudėtyje turinčiais žodį „kalba“. Įvairiose publikacijose randama daug žodžių junginių su žodžiu „kalba“, bet galbūt ne visus juos galima laikyti terminais. Pagal tam tikras lingvistines ir ekstralingvistines ypatybes, vienos komunikavimo srities tekstai gali būti skirstomi į keletą postilių. Atrodo akivaizdu, kad dalykinį stilių galima skirstyti į tris postilius – diplomatinį, teisinį ir administracinį. Abiejose kalbose pastebimas šis stilių ir žanrų suvokimas, nors terminai skiriasi.Lietuvių kalbos stilistikoje, priešingai nei latvių kalboje, terminas „dalykinis stilius“ vartojamas platesne prasme, apimant akademinį ir vadinamąjį administracinį stilius. Tačiau kai kuriuose šaltiniuose šie variantai yra klasifikuojami drauge su tam tikrais vadinamojo publicistinio stiliaus elementais – žiniasklaidoje vartojamu informatyvumu, oficialumu ir neutralumu. Terminų sinonimiškumas vienos srities ribose nėra pageidaujamas, bet akivaizdu, kad to neįmanoma išvengti nei latvių, nei lietuvių kalbų terminologijos stilistikoje. Yra daug sinonimiškų terminų, apibūdinančių dalykinį stilių ir jo postilius. Be to, latvių kalbos terminas „lietišķais stils“ ne visada atitinka lietuvių kalbos „dalykinį stilių“, jei jis vartojamas platesne prasme, derinant keletą stilių. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Dalykinis stilius; Latvių kalba; Postiliai; Terminologija; Vertimas; Latvian; Latvian language; Lithuanian; Official style; Sub-style; Terminology; Translation.

ENThe aim of this research is to compare the terminology used in Latvian and Lithuanian to describe one of the so-called functional styles of language - the official style, and its sub-styles. The paper also analyses the perception of the blanket terms "stils/stilius" (Latv./Lith. 'style') and "funkcionālais stils/ funkcinis stilius" ('functional style'). Official style is one of the five functional styles of language traditionally discerned in Latvian and Lithuanian stylistics. However, there is a great variety of terms used for this particular style in both languages - five terms in Latvian and nine in Lithuanian. Closely linked with the notion of style are several terms containing the component "valoda" (Latv. 'language'). In various publications, there is a number of collocations with the component "kalba" (Lith. 'language'), but perhaps not all of them can be regarded as terms. According to certain linguistic and extralinguistic features, the texts belonging to one particular sphere of communication can be allotted to several sub-styles. It seems obvious to classify the official style in three sub-divisions - diplomatic, legal, and administrative style. This perception of styles and genres can be observed in both languages analyzed here, although the terminology differs.In Lithuanian stylistics, unlike Latvian stylistics, the term "dalykinis stilius" ('official style') is used in a broader sense to denote both academic and the so-called administrative style. In some sources, however, these two language variants are classified together with some elements of the so-called journalist style - the informative, official, and non-emotional style used in mass media. Synonymy of terms, especially within the framework of one sphere, is not desirable, but obviously it has not yet been possible to avoid it fully neither in Latvian nor Lithuanian terminology of stylistics. There are particularly many synonymous terms denoting the official style and its sub-styles. Besides, the Latvian term "lietišķais stils" not always corresponds to the Lithuanian term "dalykinis stilius", if it is perceived in a broader sense, as combining several styles. [From the publication]

ISBN:
9789984742724
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56367
Updated:
2019-12-11 18:38:43
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: