How should I call you? Rendering of semantically meaningful anthroponyms in subtitled children’s cartoons

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
How should I call you? Rendering of semantically meaningful anthroponyms in subtitled children’s cartoons
Alternative Title:
Kaip tave vadinti? Semantinę prasmę turinčių antroponimų vertimas subtitruotuose animaciniuose filmuose vaikams
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2014, Nr. 24, p. 18-25
Keywords:
EN
Subtitling; Anthroponyms; Children’s cartoons; Foreignization; Domestication.
Summary / Abstract:

LTAsmenvardžių vertimas animaciniuose filmuose vaikams yra tikras iššūkis vertėjams, tačiau ir Lietuvoje, ir pasaulyje ši tema yra beveik nepaliesta. Šiame straipsnyje pateikiama semantinę reikšmę turinčių angliškų asmenvardžių vertimo lietuviškuose animacinių filmų subtitruose analizė. Straipsnio tikslai: išsiaiškinti, kokia vertimo strategija yra dažniausiai vartojama semantinę reikšmę turinčių asmenvardžių vertimui; išsiaiškinti, ar lietuviški originalo kalbos vardų vertimai nagrinėtuose animaciniuose filmuose yra labiau forenizuojami (ang. „foreignized“) ar domestikuojami (an. „domesticated“); aprašyti problemas, su kuriomis susiduria vertėjai, versdami semantinę prasmę turinčius asmenvardžius animaciniuose filmuose vaikams. Visi nagrinėjamuose filmuose rasti semantiškai reikšmingi asmenvardžiai buvo suskirstyti į dvi grupes: charaktonimus (ang. „charactonyms“) ir asmenvardžius, kurie neturi veikėją apibūdinančių savybių. Tyrimo rezultatai rodo, kad didžiąją dalį visų semantiškai reikšmingų vardų sudaro charaktonimai. Dauguma jų lietuviškuose animacinių filmų subtitruose yra domestikuojami. Priešingai charaktonimams, didžioji dalis asmenvardžių, kurie neturi veikėją apibūdinančių savybių, yra forenizuojami. [Iš leidinio]

ENThe rendering of anthroponyms in children’s cartoons, although being a rather challenging task for translators, is a virtually uninvestigated field in Lithuania and worldwide. The present study focuses on subtitling of semantically meaningful anthroponyms in 11 children’s cartoons from English into Lithuanian. The aims of the study are: to identify the most commonly used translation strategy for the rendering of semantically meaningful anthroponyms which were found in the corpus; to find out whether the Lithuanian renderings of semantically meaningful anthroponyms were more foreignized or domesticated; to identify and discuss problematic issues that subtitlers of the cartoons faced while dealing with semantically meaningful anthroponyms which were found in the corpus. The main objectives of the study are to classify the findings of the study according to a foreignization – domestication continuum and to analyze critically all the challenging situations which were dealt with by subtitlers in terms of anthroponym translation. The anthroponyms which are found in the corpus are subdivided into two groups: charactonyms and semantically meaningful anthroponyms with no character defining qualities. The results of the study reveal that the vast majority of the anthroponyms found in the corpus have character defining qualities. The majority of such names are domesticated in the Lithuanian subtitles. In opposition to charactonyms, the majority of anthroponyms with no characterizing qualities are foreignized. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54729
Updated:
2020-10-08 14:20:20
Metrics:
Views: 64    Downloads: 1
Export: