Būdingiausios rašybos klaidos mokinių rašiniuose ir tinklaraščiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būdingiausios rašybos klaidos mokinių rašiniuose ir tinklaraščiuose
In the Journal:
Bendrinė kalba [Standard Language]. 2015, 88, p. 1-24
Keywords:
LT
Rankraščiai / Manuscripts; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu vis dažniau teigiama, kad mokinių raštingumas prastėja. Daugėja tvirtinimų, kad mokinių gebėjimas lietuviškai reikšti mintis ir, žinoma, be klaidų rašyti, sparčiai menksta; neretai ši problema parodoma kaip sunkiai įveikiama. Įvairiose diskusijose ypač pabrėžiamas skaitmeninių technologijų poveikis rašybai (trumpųjų žinučių, socialinių tinklų ir pan.). Visa tai paskatino imtis mokinių kalbos tyrimų , t. y. vieno kalbos analizės aspekto – rašybos. Straipsnyje nagrinėjamos rašybos klaidos, rastos skirtingų žanrų mokinių parašytuose tekstuose: šimte 2014 m. valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rašinių ir šimte šešiasdešimt tinklaraščių įrašų, parašytų 15–18 metų jaunuolių 2012–2014 metais . Straipsnio tikslas – nustatyti, kokios rašybos klaidos būdingiausios skirtingų žanrų tekstuose – mokinių rašiniuose ir tinklaraščiuose, pasiaiškinti jų priežastis ir tas klaidas palyginti. Nagrinėjant skirtingų žanrų tekstų rašybą būtina atsižvelgti į aplinkybes, nuo kurių gali priklausyti daromų klaidų priežastys ir polinkiai. Rašinius privalomai rašo visi abiturientai; tai brandos egzaminas ir mokinys turi atlikti užduotį pagal jam nurodytus kriterijus. Rašydamas darbą mokinys turi suprasti suformuluotą temą, ją išnagrinėti savo darbe, remtis nurodytais autoriais ir pan. Rašinys rašomas ranka, jo apimtis apie 500 žodžių, kalba turi būti taisyklinga, tekstas turi būti raiškus. Šis darbas yra vertinamas; gautas įvertinimas labai svarbus kiekvienam mokiniui. Taigi rašydamas mokinys turėtų stengtis tą darbą atlikti kaip įmanoma geriau, t. y. parodyti visas tos srities žinias, kurias jis tik turi. Įtakos gali turėti ir psichologiniai veiksniai: įtampa ir stresas rašant baigiamuosius darbus gali trukdyti atspindėti tuos rezultatus, kuriuos mokinys galėtų parodyti.Tinklaraščius rašo aktyviausioji mokinių dalis. Kiekvienas tekstas yra kuriamas atskiro žmogaus, atskleidžia jo kalbinius gebėjimus, mąstymą ir pan. Viešai pateikiamų tinklaraščių tekstų kalba nėra redaguojama. Tinklaraščiai rašomi savo noru, jie nevertinami. (Apie tai tinklaraščių rašymo aplinkybes žr. Miliūnaitė 2008; Tamulionienė 2014). Pirmajame straipsnio skyriuje apžvelgiamas tyrimo aktualumas; kituose straipsnio skyriuose nagrinėjamos būdingiausios rašinių ir tinklaraščių rašybos klaidos, pateikiama lyginamoji statistinė klaidų charakteristika. Straipsnyje visi nagrinėjami klaidų atvejai iliustruojami pavyzdžiais iš rašinių ir tinklaraščių. [Iš Įvado]Reikšminiai žodžiai: Informacinės technologijos; Rankraštis; Rašinys; Raštingumas; Rašyba; Rašybos klaida; Rašybos klaidos; Tinklaraštis; Blog; Blogs; IT; Literacy; Orthographic errors; Spelling; Spelling errors; Spelling mistake; Theme; Writing; Writing conventions.

ISSN:
2351-7204
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59641
Updated:
2021-03-10 14:17:12
Metrics:
Views: 157    Downloads: 48
Export: