Atributinės konstrukcijos administracinės kalbos sakiniuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atributinės konstrukcijos administracinės kalbos sakiniuose
Keywords:
LT
Administracinė kalba; Profesinė kalba; Atributinės konstrukcijos; Sakiniai; Sintaksė; Tyrimai.
EN
Administrative language; Professional language; Attribute constructions; Sentences; Syntax; Research.
Summary / Abstract:

LT[...] Šiame straipsnyje pateikiamas administracinės kalbos sakiniuose vartojamų atributinių konstrukcijų tyrimo apibendrinimas. Tyrimui sukaupta medžiaga - atributinės konstrukcijos iš sakinių, pavartotų sąvokų apibrėžtyse, kurios yra paimtos iš įvairių Lietuvos Respublikos įstatymų. Tų apibrėžčių sąvadas - Remigijaus Mockevičiaus sudarytas "Lietuvos Respublikos įstatymuose vartojamų sąvokų žodynas" [žr. šaltinio nuorodą ĮVSŽ]. lš šio žodyno tyrimui medžiaga buvo sukaupta imčių principu - imtas ištisai kas dešimtas žodyno puslapis: 11, 21, 31, 41, 51 ir t.t, puslapiai; iš viso atributinės konstrukcijos išrinktos iš 64 puslapių - toks buvo imčių kiekis. Ištirti atributinių konstrukcijų tipai (rūšys), tų konstrukcijų vidinės sandaros ypatumai, o sintagminiu aspektu - jų vartojamo sakiniuose ypatumai. Taip pat tyrimo objektas buvo atributinių konstrukcijų sinoniminio pakeitimo galimybės, jų sudarymo ir pavartojimo taisyklingumas (nors medžiaga imta, kaip jau buvo galima numanyti, iš suredaguoto šaltinio). Tyrimo tikslas - nustatyti atributinių administracinės kalbos konstrukcijų savitumą visais išvardytais tyrimo atžvilgiais, nes atributinės administracinės kalbos konstrukcijos specialiai netirtos, nors bendrais bruožais aptartos tarp kitų administracinių sintaksinių priemonių [žr. 11: 15-17, 82-87]; siekta pateikti rekomendacijų dėl aptariamų konstrukcijų vartojimo taisyklingumo. [...]. [Iš straipsnio, p. 6]

ISBN:
9789955192015
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85164
Updated:
2022-01-21 15:29:52
Metrics:
Views: 17
Export: