Žodžių darybos teorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžių darybos teorija
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009.
Pages:
391 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: žodžių daryba; Darinys; Darybos afiksas; Darybos reikšmė; word-formation; Derivative; Derived word; Derivational affix; Derivational meaning; Formantas; Morfema; Priesaga; Afiksas; Kamienas; Galūnė; word composition; Formative; Morpheme; Suffix; Affix; Stem; Flexion.
Contents:
Pratarmė antrajam leidimui — Pratarmė — Literatūros sutrumpinimai — Diachroninė ir sinchroninė žodžių daryba — Naujų žodžių atsiradimas — Žodžių darybos supratimas — Žodžių darybos santykiai su kitomis kalbos mokslo šakomis — Darinio analizės pagrindai — Darinys — Darybos opozicija - pripažinimą dariniu ir jo skaidymą lemiąs veiksnys — Darybos krypties nustatymas — Nesikartojančių morfemų ir sietinių kamienų problemos — Darybos analizės santykis su bendresniais kalbotyros metodais ir su morfemine analize — Darybos reikšmė ir forma — Darybos reikšmė — Darybos pamato forma — Formanto morfemos ir jų forma — Darybos morfonologiniai reiškiniai — Žodžių darybos sistema — Darybos tipas - pagrindinis sistemos vienetas — Darybos tipo produktyvumas; tipiški ir netipiški dariniai — Stambesnieji darybos sistemos vienetai ir sistemos ribos — Rodyklės: Temų ir terminų rodyklė; Darinių (kartu su pseudodariniais) ir formantų rodyklė.
Keywords:
LT
Darybos reikšmė; Darinys; Formantas; Galūnė; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Derivative; Derived word; Flexion; Formative; Morpheme; Stem; word composition.
Summary / Abstract:

LTKnygoje autorius pateikia išsamų pozityvių minčių bei idėjų apibendrinimą. Savo ir kitų tyrinėtojų teorinius teiginius, kur tik įmanoma, iliustruoja pavyzdžiais iš lietuvių kalbos žodžių darybos. Pateikiama žodžių darybos teorija - tai visų pirma pozityvių idėjų bei minčių, randamų pastarojo meto tiek teoriniuose, tiek ir praktiniuose įvairių kalbų žodžių darybos tyrinėjimuose, apibendrinimas. Jokiai moderniajai tyrinėjimo krypčiai iš anksto neteikiama pirmenybė, jokia kryptis nediskriminuojama. Tačiau sykiu visur stengiamasi remtis vienodais teoriniais pagrindais, kurti nuoseklią, darnią bei vieningą teoriją, o ne eklektiškai jungti skirtingos teorinės orientacijos autorių teiginius i vieną dirbtinę visumą.Autorių teoriniai teiginiai visur, kur tiktai įmanoma, iliustruojami ir verifikuojami pavyzdžiais iš lietuvių kalbos žodžių darybos. Šiuo darbu pirmiausia siekiama padėti teorinius pamatus lietuvių kalbos žodžių darybos tyrinėjimui. Kartu tai bendroji žodžių darybos teorija, nes iš esmės ji tinka ir kitoms panašios gramatinės sandaros kalboms.

ENIn the book, the author provides a detailed summary of positive thoughts and ideas. He illustrates his theoretical statements and those of other researchers with examples from Lithuanian word formation, where possible. A theory of word formation is provided which is primarily a summary of positive ideas and thoughts found in recent theoretical and practical research of word formation in various languages. No modern research trend is prioritised in advance, no trend is discriminated. However, at the same time efforts are made to have equal theoretical basis everywhere, develop a consistent, sustainable and single theory rather than eclectically connect the statements of authors with different theoretical orientation into to one artificial whole. Authors’ theoretical statements are illustrated and verified with examples from the Lithuanian word formation, where possible. This work is primarily aimed at laying the theoretical foundations for research of the Lithuanian word formation. At the same time, it is a general word formation theory, because in principle it is suitable for other languages with a similar grammatical structure.

ISBN:
9785420016435
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19149
Updated:
2020-11-05 21:14:02
Metrics:
Views: 304
Export: