Žodynų nefiksuoti dariniai literatūrologų tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodynų nefiksuoti dariniai literatūrologų tekstuose
Alternative Title:
  • Derivatives, not recorded by dictionaries, in literary texts
  • Neologisms in the works of literary critics
In the Journal:
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra aptarti literatūrologų darbuose vartojamus darinius, kurie nėra įtraukti į DŽ ir LKŽ. Straipsnyje aptarti 82 dariniai – 72 vediniai ir 10 dūrinių. Dauguma darinių paklūsta žodžių darybos reikalavimams, jų reikšmės nesunkiai suvokiamos iš konteksto. Remiantis Vytauto Didžiojo universiteto kompiuterinio tekstyno duomenimis, 44 iš aptariamųjų darinių yra dažniau ar rečiau vartojami įvairių stilių tekstuose. Taigi kai kurie dariniai ateityje gali tapti aktyviosios leksikos dalimi ir galėtų būti įtraukti į žodynus. Didžioji dalis žodžių yra potenciniai dariniai, bet kai kuriuos darinius galima laikyti okaziniais – tik tame kontekste reikalingais žodžiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darinys; Vediniai; Dūriniai (gramatika); Okazinis darinys; Naujadarai; Tekstynai; Žodynai.

ENThe goal of this article is to present an overview of derivatives used in works of researchers of literature, and which are not yet included in the Contemporary Dictionary and Lithuanian Language Dictionary. The article discusses 82 derivatives – 72 derived and 10 jointly-produced words. The majority of derivatives are governed by the requirements of word formulation, their meanings are easily inferred from a context. On the basis of computer corpus of Vytautas Magnum University, 44 out of these derivatives are more or less seldom used in texts of different styles. Therefore, in the future, some derivatives can become a part of active lexicon and included in dictionaries. The majority of words are potential derivatives, but certain derivatives could be interpreted as occasional – words needed only in that particular context.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/754
Updated:
2018-12-17 11:32:43
Metrics:
Views: 32    Downloads: 1
Export: