Žodynų nefiksuoti dariniai literatūrologų tekstuose

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėŽodynų nefiksuoti dariniai literatūrologų tekstuose
Kita antraštė
  • Derivatives, not recorded by dictionaries, in literary texts
  • Neologisms in the works of literary critics
AutoriaiVaskelienė, Jolanta
LeidinyjeLietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai . 2005, t. 19, kn. 1, p. 459-470
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTDarinys; Vediniai; Dūriniai (gramatika); Okazinis darinys; Naujadarai; Tekstynai; Žodynai
Santrauka / Anotacija

LTŠio straipsnio tikslas yra aptarti literatūrologų darbuose vartojamus darinius, kurie nėra įtraukti į DŽ ir LKŽ. Straipsnyje aptarti 82 dariniai – 72 vediniai ir 10 dūrinių. Dauguma darinių paklūsta žodžių darybos reikalavimams, jų reikšmės nesunkiai suvokiamos iš konteksto. Remiantis Vytauto Didžiojo universiteto kompiuterinio tekstyno duomenimis, 44 iš aptariamųjų darinių yra dažniau ar rečiau vartojami įvairių stilių tekstuose. Taigi kai kurie dariniai ateityje gali tapti aktyviosios leksikos dalimi ir galėtų būti įtraukti į žodynus. Didžioji dalis žodžių yra potenciniai dariniai, bet kai kuriuos darinius galima laikyti okaziniais – tik tame kontekste reikalingais žodžiais [Iš leidinio]

ENThe goal of this article is to present an overview of derivatives used in works of researchers of literature, and which are not yet included in the Contemporary Dictionary and Lithuanian Language Dictionary. The article discusses 82 derivatives – 72 derived and 10 jointly-produced words. The majority of derivatives are governed by the requirements of word formulation, their meanings are easily inferred from a context. On the basis of computer corpus of Vytautas Magnum University, 44 out of these derivatives are more or less seldom used in texts of different styles. Therefore, in the future, some derivatives can become a part of active lexicon and included in dictionaries. The majority of words are potential derivatives, but certain derivatives could be interpreted as occasional – words needed only in that particular context.

ISSN1392-0499
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/754
Atnaujinta2018-12-17 11:32:43
Metrika Peržiūros: 7