Lithuanian grammar

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Anglų kalba / English
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lithuanian grammar
Alternative Title:
Lietuvių kalbos gramatika
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2006.
Pages:
802 p
Notes:
Bibliografija ir dalykų rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Morfonologija; Morfologija.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Morfologija / Morphology; Morfonologija.
Reviews:
Recenzija 1997 m. knygai leidinyje Linguistica Baltica. 2000, vol. 8
Summary / Abstract:

LTAnglų kalba išleista "Lietuvių kalbos gramatika" yra dabartinės lietuvių kalbos gramatinės struktūros aprašas. Ši "Lietuvių kalbos gramatika" yra skirta visiems, besidomintiems lietuvių kalba, ypač užsienio kalbininkams. Gramatiką sudaro keturi skyriai: fonologijos, morfonologijos, morfologijos ir sintaksės. Tarminiai faktai ir gramatikos reiškinių raida knygoje aptariami tik tiek, kiek jie atsispindi dabartinėje kalbos sandaroje. Šioje anglų kalba išleistoje "Lietuvių kalbos gramatikoje" pasinaudota tritomės akademinės "Lietuvių kalbos gramatikos" duomenimis. Fonologijos skyriuje aptariami mažiausi kalbos vienetai – fonemos, nustatomi jų tarpusavio santykiai ir lietuvių kalbai būdinga tų santykių sistema, arba struktūra. Morfologijos skyriuje kalbos dalys aptariamos pagal morfologines kategorijas, kurias sudaro bendros reikšmės pagrindu priešinamos kaitomų formų grupės. Morfonologijos reiškinių skyriuje aptartos fonemų kaitos taisyklės leidžia tiksliau skirti kaitomų žodžių kamienus nuo galūnių. Sintaksės skyriuje aptariami sakinio struktūros vienetai (žodžių junginiai, sakinio dalys). Sakinio sandara apibūdinta remiantis pagrindiniais sintaksinių ryšių tipais: tarpusavio sąsaja, prijungimu ir sujungimu. Pagal tą patį kriterijų (sintaksinių ryšių tipus) išskiriamos ir sakinio dalys. Apžvelgiant kalbos dalis, morfologines kategorijas, sakinio dalis ir sakinių tipus, stengiamasi išlaikyti tradicinę terminiją. Bet esama atvejų, kai įsivedami nauji terminai tam, kad būtų aiškesnė skirtis tarp formaliojo ir semantinio analizės lygmenų.

ENPublished in the English language, “Lithuanian Grammar” describes the grammatical structure of the contemporary Lithuanian language. The grammar consists of four sections: phonology, morphonology, morphology and syntax. Dialectal facts and the development of grammatical phenomena are described to the extent they are reflected in the contemporary structure of the language. “Lithuanian Grammar” employs the data of a three-volume “Lithuanian Grammar”. In the phonology section phonemes, the smallest units of the language, are described; their inter-relationships and the system or structure of those relationships characteristic of the Lithuanian language are determined. In the morphology section parts of speech are described according to morphological categories which are formed by groups of inflectional forms opposed on the basis of common meaning. The section of morphonological phenomena presents the rules of inflection of phonemes which allow more precise distinguishing stems from endings of inflectional words. The syntax section describes structural units of the sentence (combinations of words, parts of sentences). The structure of the sentence is described according to the main types of syntactical relations: correlation, subordination and coordination. Parts of sentences are distinguished according to the same criteria (types of syntactical relations). In the description of parts of speech, morphological categories and parts and types of sentences, the traditional terminology is retained. However, there are cases when new terms are introduced in order to clarify the difference between the formal and semantical layers of the analysis.

ISBN:
9955230355; 9986813220
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4075
Updated:
2020-02-14 09:57:07
Metrics:
Views: 302
Export: