Tropai ir okaziniai dariniai reklamos tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tropai ir okaziniai dariniai reklamos tekstuose
Alternative Title:
Tropes and occasionalisms in advertising texts
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2003, 76, p. 126-130
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTReklama Lietuvoje tebėra naujas, neištyrinėtas reiškinys, nenustatytos jos ribos ir kalbos reikalavimai. Reklamoje absoliutinama poveikio funkcija, kurią geriausiai realizuoja okaziniai dariniai ir neįprasti tropai. Tai, kas žodžių darybos teorijos specialistų buvo nagrinėjama kaip atskiri atvejai tam tikro stiliaus kūriniuose, šiandien tampa beveik kasdienybe. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Metaforos; Tropai; Katachrezė; Oksimoronai; Frazeologizmai.

ENAdvertisements in Lithuania constitute a new and unexplored area; the boundaries and language requirements have not yet been established. Advertisements overemphasise the impactual function, which is best expressed by occasionalisms and unusual tropes. That which used to be investigated by word-derivation specialists as individual cases in literary creations of a particular style is now becoming almost everyday practice.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11148
Updated:
2018-12-17 11:10:21
Metrics:
Views: 106    Downloads: 30
Export: