Daiktavardžio "kvapas" ir būdvardžio "kvapus, -i" sinonimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daiktavardžio "kvapas" ir būdvardžio "kvapus, -i" sinonimai
Alternative Title:
Synonyms of noun "kvapas" (smell) and adjective "kvapus, -i" (odorous)
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2013, t. 17, p. 103-113. Kvapas kultūroje
Keywords:
LT
Darinys; Darybiniai sinonimai; Darybiniai variantai; Dominantė; Leksinė reikšmė; Sinonimai; Sinonimai, darinys, sinonimų eilė, dominantė, leksinė reikšmė; Sinonimų eilė; Variantai; Variantai, sinonimai, darybiniai variantai, darybiniai.
EN
Derivative; Derivative synonyms; Derivative variants; Dominant; Group of synonyms; Lexical meaning; Synonyms; Variants; Variants, synonyms, derivative variants, derivative synonyms, derivative, group of synonyms, dominant, lexical meaning.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalboje gausu konkuruojančių kalbos vienetų variantų (to paties žodžio atmainų) ir sinonimų (tapačių arba panašių leksinę reikšmę turinčių žodžių). Darybiniai variantai ir darybiniai sinonimai yra viena iš variantų ir sinonimų rūšių. Šiame straipsnyje aptariami daiktavardžio „kvapas“ ir būdvardžio „kvapus, -i“ sinonimai. Tyrimui medžiaga rinkta iš Antano Lyberio „Sinonimų žodyno“, „Lietuvių kalbos žodyno“, Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno. Į „Sinonimų žodyne“ pateiktą daiktavardžio „kvapas“ eilę įeina keturi nariai. LKŽ rastas dar dvidešimt vienas bendrašaknis panašią reikšmę turintis darinys. Iš sinonimiškų bendrašaknių darinių sudarytos ir išanalizuotos penkios darybinių variantų eilės (jų nariai skiriasi šaknies balsiais ir skaičiumi). Išanalizuota bendrašaknių daiktavardžių sinonimų eilė, į kurią įeina vienuolikai darybos tipų priklausantys artimos semantikos dariniai, pasižymintys didelėmis substitucijos galimybėmis. Sinonimų žodyne į būdvardžio „kvapus, -i“ sinonimų eilę įtraukti septyni nariai. LKŽ rasti dar septyni panašią leksinę reikšmę turintys bendrašakniai dariniai. Iš visų bendrašaknių būdvardžių sudarytos ir išanalizuotos trys darybinių variantų eilės (dariniai skiriasi šaknies balsiu) ir darybinių sinonimų eilė, į kurią įeina septyni darybos tipų dariniai (galūnės, keturių priesagų vediniai ir du dūriniai), pasižymintys dideliu sinonimiškumo laipsniu ir substitucijos galimybėmis.Lietuvių kalboje gausu konkuruojančių kalbos vienetų variantų (to paties žodžio atmainų) ir sinonimų (tapačių arba panašių leksinę reikšmę turinčių žodžių). Darybiniai variantai ir darybiniai sinonimai yra viena iš variantų ir sinonimų rūšių. Šiame straipsnyje aptariami daiktavardžio „kvapas“ ir būdvardžio „kvapus, -i“ sinonimai. Tyrimui medžiaga rinkta iš Antano Lyberio „Sinonimų žodyno“, „Lietuvių kalbos žodyno“, Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno. Į „Sinonimų žodyne“ pateiktą daiktavardžio „kvapas“ eilę įeina keturi nariai. LKŽ rastas dar dvidešimt vienas bendrašaknis panašią reikšmę turintis darinys. Iš sinonimiškų bendrašaknių darinių sudarytos ir išanalizuotos penkios darybinių variantų eilės (jų nariai skiriasi šaknies balsiais ir skaičiumi). Išanalizuota bendrašaknių daiktavardžių sinonimų eilė, į kurią įeina vienuolikai darybos tipų priklausantys artimos semantikos dariniai, pasižymintys didelėmis substitucijos galimybėmis. Sinonimų žodyne į būdvardžio „kvapus, -i“ sinonimų eilę įtraukti septyni nariai. LKŽ rasti dar septyni panašią leksinę reikšmę turintys bendrašakniai dariniai. Iš visų bendrašaknių būdvardžių sudarytos ir išanalizuotos trys darybinių variantų eilės (dariniai skiriasi šaknies balsiu) ir darybinių sinonimų eilė, į kurią įeina septyni darybos tipų dariniai (galūnės, keturių priesagų vediniai ir du dūriniai), pasižymintys dideliu sinonimiškumo laipsniu ir substitucijos galimybėmis. [Iš leidinio]

ENLithuanian language abounds in competitive language units, variants (varieties of the same word) and synonyms (words of an identical or similar meaning). Derivative variants and derivative synonyms are one type of variants and synonyms. The present paper discusses synonyms of the noun "kvapas" (smell) and adjective "kvapus, -i" (odorous). The material was drawn from "Dictionary of Synonyms" by Antanas Lyberis, "Lithuanian Language Dictionary" and Corpus of Lithuanian Language. Four members of the noun "kvapas" (smell) presented in "Dictionary of Synonyms" by Antanas Lyberis are included. In "Lithuanian Language Dictionary", 21 cognate derivative of a similar meaning were found. Five groups of derivative variants, composed of synonymous cognate derivatives (their members differ in root vowels and number), were compiled and analyzed. The group of synonyms of cognate nouns, which includes derivatives of close semantics that belong to eleven types of derivation, was analyzed as well. In "Dictionary of Synonyms", seven members are included in the group of synonyms of the adjective "kvapus, -i". In "Lithuanian Language Dictionary", seven conjugate derivatives possessing a similar lexical meaning were found as well. Three groups of derivative variants (derivatives differ in root vowel) and a group of derivative synonyms that includes derivatives of seven derivation types possessing a high degree of synonymity and substituting possibilities were compiled and analyzed from all conjugate adjectives.Analysis of the material collected from "Lithuanian Language Dictionary" and Corpus of Lithuanian Language, allows to state that in "Dictionary of Synonyms" the entries "kvapas and kvapus, -i" are raised reasonably by the dominants of synonym groups: they are used most frequently, other members of synonym groups are mostly explained on their basis, etc. However, the groups of synonyms of the noun "kvapas" and "adjective kvapus, -i" could be broader and more plentiful presented by conjugate derivatives in "Lithuanian Language Dictionary", so language users (writers, translators, etc.) who search for more interesting and rarer forms of expression would have more options. The group of synonyms of the noun "kvapas" presented in "Dictionary of Synonyms" by Antanas Lyberis could be supplemented with conjugate derivatives of nine types (or at least with some regular lexical units out of twenty derivative variants): "kvepas / kvėpas, kvapalas /kvepalas /kvepalas /kvepalai /kvepalai, kvapulys /kvepulys, kvaptis /kveptis, kvapsnis / kvapsnys (-io) / kvepsnys, kvėpa, kvapstas, kvapstis, kvepėjimas, kvepėsena, kvepmena, atkvapas". Conjugate derivatives of three derivation types (with derivational variants - six derivatives) could be included into the group of synonyms of adjective "kvapus, -i" presented in "Dictionary of Synonyms": "kvėpus / kvėpus, kvėpnus, kvepingas, kvapningas, kvapsningas". [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52852
Updated:
2018-12-17 13:41:35
Metrics:
Views: 59    Downloads: 2
Export: