Lauryno Ivinskio kalendorių statybos terminai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lauryno Ivinskio kalendorių statybos terminai
Alternative Title:
Construction terms in Laurynas Ivinskis' calendars
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalendorius; L. Ivinskio kalendoriai; Laurynas Ivinskis; Liaudiniai terminai; Lietuviški terminai; Mokslinė lietuvių kalbos statybos terminija; Skoliniai; Statybos terminai; Borrowings; Calendar; Calendars of L. Ivinskis; Construction terms; Ethnographic terms; Laurynas Ivinskis; Lithuanian terms; Scientific Lithuanian construction terminology.
Keywords:
LT
Kalendorius; L. Ivinskio kalendoriai; Laurynas Ivinskis; Liaudiniai terminai; Lietuviški terminai; Mokslinė lietuvių kalbos statybos terminija; Skoliniai; Statybos terminai.
EN
Borrowings; Calendar; Calendars of L. Ivinskis; Construction terms; Ethnographic terms; Lithuanian terms; Scientific Lithuanian construction terminology.
Summary / Abstract:

LTŽymaus XIX a. švietėjo Lauryno Ivinskio kalendoriuose aptinkama mokslinės lietuvių statybos terminijos užuomazgų. Straipsnyje nagrinėjami kalendoriuose rasti 65 statybos terminai pagal jų reikšmes, kilmę, sinonimiją ir dabartinę vartoseną. Kalendorių praktinių patarimų skyreliuose vartojamos pagrindinės statybos sąvokos, pvz., „medega“, „namas“, „rąstas“, „kirsti“, „statyti“. Daugiausia yra terminų, įvardijančių statybines medžiagas, pvz. „aliejus“, „klejej“, „lakierius“. Daug mažiau yra terminų, įvardijančių statinius ir jų dalis, pvz. „stogas“, „asla“, „kalada“, „skomdarbis“, „kirtimas“. L. Ivinskis daugiausia vartojo iš gyvosios kalbos paimtus ir darybos priemonėmis sukurtus terminus, pvz. „druska“, „lenta“, „medega“, „baltymas“, „teptuwas“. Tokie terminai sudaro daugiau nei pusę visų nagrinėjamų šaltinių statybos terminų. Taip kalendorių autorius parodė gyvosios kalbos svarbą ir jos galimybes kuriant terminiją. Dabartinės kalbos požiūriu skolintąją kalendorių terminiją sudaro tarptautiniai terminai, kilę iš lotynų ir vokiečių kalbų, kitokių skolinių grupę sudaro terminai, atėję iš slavų kalbų, pvz. „mastikas“, „marmuras“, „cinkas“, „terpentinas“, „cina“, „krotkos“.Kalendorių autorius kai kurias sąvokas įvardijo ne vienu terminu. L. Ivinskis stengėsi lietuvinti statybos terminiją ir šalia skolinių pateikdavo lietuviškų ar hibridinių terminų, pvz. „amatininkai“ (meistrai), „palitura“ (swidiklas), „lakierius“ (apsmalka). L. Ivinskio kalendorių statybos terminija nėra pasenusi. Iki šių dienų išliko didžioji dalis iš gyvosios kalbos paimtų terminų, darinių ir skolinių. Išlikę terminai vartojami dabartinėje statybos terminijoje arba funkcionuoja kaip etnografijos terminai. Neišliko pasenę ir reikšmėmis pakitę terminai, kai kurie terminai laikomi svetimybėmis. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe calendars of a famous educator of the 19th century, Laurynas Ivinskis, contain the beginnings of the scientific Lithuanian construction terminology. This article presents the analysis of construction terms from 65 calendars according to their meanings, origin, synonymy and current use. In the "Practical Advice" section in the calendars one can find the main construction concepts, e. g. medega (Eng. material), namas (Eng. house), rąstas (Eng. balk), kirsti (Eng. to cut), statyti (Eng. to build). Terms naming construction material are the most numerous, e. g. aliejus (Eng. oil), klejej (Eng. glue), lakierius (old Eng. varnish). Terms indicating buildings, constructions, means, construction tradesmen and other construction concepts are less numerous, e. g. stogas (Eng. roof), asla (Eng. dirt floor), kalada (Eng. log), skomdarbis (Eng. joiner), kirtimas (Eng. cutting). L. Ivinskis mainly used terms composed with the help of his own linguistic means, namely, terms composed from words taken from the living language with the help of the means of word formation, e. g. druska (Eng. salt), lenta (Eng. plank), medega (old Eng. material), baltymas (Eng. whitening), teptuwas (old Eng. brush). Terms formed by this method make more than half of all terms in the sources analyzed. Thus the author of the calendars showed the importance of the living language and its possibilities in developing terminology. With regard to the current language, the loan terminology of the calendars contains international terms from Latin and German as well as other loan-words coming from the Slavonic languages, e. g. mastiksa (old Eng. paste), marmuras (Eng. marble), cinkas (Eng. zinc), terpentinas (Eng. turps), cina (old Eng. tin), krotkos (old Eng. sieve).The author of the calendars used more than one word to name certain concepts. L. Ivinskis tried to Lithuanianize the construction terminology and next to loan-words he also provided Lithuanian or hybrid terms, e. g. amatininkaj (mejstraj) (Eng. craftsmen), palitura (swidiklas) (Eng. polish), lakierius (apsmalka) (Eng. varnish). The construction terminology in L. Ivinskis calendars is not outdated. The majority of the terms taken from the living language, derivatives and loan-words survived until the modern days. The survived terms are used in the modern construction terminology or serve as ethnographic terms. Outdated terms and those with changed meanings did not survive while some terms are considered barbarisms. [From the publication]

ISBN:
9786094110863
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46309
Updated:
2017-02-16 14:39:47
Metrics:
Views: 10
Export: