Lietuvių kalbos būdvardžių darybos tyrimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos būdvardžių darybos tyrimai
Alternative Title:
Analysis of adjective derivation in Lithuanian
In the Book:
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama istorinė būdvardžio darybos tyrimų apžvalga. Svarbių duomenų apie būdvardžių darybą galima rasti jau pirmosiose lietuvių kalbos gramatikose. Danieliaus Kleino, Kristupo Sapūno, Teofilio, G. Šulco gramatikose pabrėžiama, kad deminutyvai išlaiko savo pamatinių žodžių giminę ir galūnes. Ši taisyklė iliustruojama būdvardžiais juodokas – iš juodas, bet saldokus – iš saldus. Minėtose pirmosiose gramatikose užsiminta ir apie deminutyvus su priesaga -intelis(-ė) ir greta silpnokas pateiktas vedinys silpnintelis. Pirmosiose gramatikose, kalbant apie vardažodinius vedinius, priesagos -iškas(-a) būdvardis kūniškas pateiktas greta priesagos -inis(-ė) vedinio geležinis. Dabar labai produktyvūs priesagos -inis(-ė) būdvardžiai, išskyrus Sirvydo žodynus, daugelyje XVI-XVII a. raštų gana reti, o atitinkamų vedinių su -iškas(-a) vartosena, priešingai, anuomet buvo gerokai platesnė negu yra dabar. Kleino gramatikoje minimas ir kitas produktyvus skaitvardinių būdvardžių darybos tipas - vediniai su priesaga –gis / -gys(-ė): dveigys 'dvejų metų', treigys 'trejų metų'. Augusto Schleicherio, Fridricho Kuršaičio gramatikose žodžių darybos skyrius jau gerokai išsamesnis. Visus straipsnyje aptartus vardažodinių būdvardžių darybos tipus istoriniu požiūriu tikslinga jungti į bendrą darybos kategoriją bei pavadinti ją atributinių ypatybių būdvardžiais. Jie koreliuotų su daiktavardžių darybos sistemoje esančiais ypatybės turėtojų pavadinimais. Į atskirą darybos kategoriją išskirtini deminutyvai. Jie paprastai žymi didesnį ar mažesnį ypatybės kiekį su maloniniu reikšmės atspalviu.Reikšminiai žodžiai: Būdvardis; Būdvardžių daryba; Darinys; Daryba; Darybiniai ryšiai; Darybinė kategorija; Deminutyvas; Pirmosios gramatikos; Priesaga; Vedinys; Adjective; Adjective derivation; Derivational category; Derivational relations; Derivative; Diminutive; Suffix; Very first grammars; Word formation, suffix.

ENSome derivational traits of Lithuanian adjectives were mentioned in the very first Lithuanian grammars by Daniel Klein, Christoph Sappuhn, Teophilus G. Schultz in the 17th century, cf. derivatives with -okas, -intelis, -inis, -iškas, -opas, -gis / -gys. August Leskien, Pranas Skardžius, Jan Otrębski, Jänis Endzelins, Pranas Kniūkšta investigated derivational affixes. Adelė Valeckienė drew a se­mantic picture of adjective derivation in Modern Standard Lithuanian. In the article, a new classification of derivational categories of Lithuanian adjectives is discussed from the diachronic point of view: 1) adjectives of action and result (cf. very productive derivatives with -us); 2) attributive adjectives (cf. derivatives with -inis, -ingas, -iškas, -(i)otas, -(i)uotas, -etas); 3) diminutives (cf. derivatives with -(i)okas, -intelis). These categories have been inherited from Late Proto-Indo-European and they have very old and tight derivational relations. [text from author]

ISBN:
9786094110122
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19926
Updated:
2020-04-24 15:01:33
Metrics:
Views: 83
Export: