J. Ivanauskaitės, V. Jasukaitytės, S. Parulskio ir J. Vaičiūnaitės individualūs dariniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
J. Ivanauskaitės, V. Jasukaitytės, S. Parulskio ir J. Vaičiūnaitės individualūs dariniai
Alternative Title:
Neologisms in Fiction of J. Ivanauskaitė, V. Jasukaitytė, S. Parulskis and J. Vaičiūnaitė
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 205-210
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami V. Jasukaitytės S. Parulskio, J. Vaičiūnaitės, J. Ivanauskaitės kūriniuose pavartoti individualūs dariniai. Individualiais dariniais arba naujadarais laikomi Lietuvių kalbos žodyne nefiksuoti žodžiai. Analizuojama, kokiomis darybos priemonėmis dariniai sudaryti, kokiems darybos tipams ir kategorijoms jie priklauso, svarstoma, ar jie laikytini potenciniais ar okaziniais dariniais, kokiu tikslu jie autorių yra vartojami. Dėmesys kreiptas ir į tai, ar į žodyną neįtrauktas darinys fiksuojamas Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne, jei taip, tai kaip dažnai ir kokio pobūdžio tekstuose jis vartojamas. Straipsnyje aptartas 41 keturių pagrindinių darybos būdų darinys. Padaryta išvada, kad darinių reikšmės nesunkiai suvokiamos iš konteksto, o dūrinių leksinė reikšmė ypač artima darybinei reikšmei (jūržuvė, gyvuliažmogis, meilžudys). Daugelis naujadarų paklūsta darybos tipo reikalavimams ir laikytini potenciniais dariniais (išpjaustytojas, skaidra, sutiktis, žiaurastis, priesagos -iškas būdvardžiai, daugelis dūrinių). 24 naujadarai yra įtraukti į Dabartinės lietuvių kalbos tekstyną. Gana dažnai vartojami individualūs dariniai (esinija, esatis, savigrauža, skaidra) ilgainiui gali tapti aktyviosios leksikos dalimi. Naujadarai yra stilistiškai motyvuoti, įeina į semantiškai neįprastus / metaforiškus junginius, sintaksines figūras (sutikties karoliai, kaštonų snaigynai, smegenikalnis rimsta, širdis skaidros atsigeria, vilties priekepos, daugiaburnė prigimtis, eiti mirti, miroti). Visi individualūs dariniai sklandžiai įsilieja į tekstą, yra meniškai įprasminti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darinys; Vediniai; Dūriniai (gramatika); Darybos tipai; Darybos kategorija; Derivative; Compound.

ENThe article discusses individual neologisms used in the fiction of V. Jasukaitytė, S. Parulskis, J. Vaičiūnaitė and J. Ivanauskaitė. Individual formations or neologisms are defined as words that are not provided in the Dictionary of Contemporary Lithuanian. The means of the formation of neologisms, the types and categories of word-formation that they represent are analyzed, discussion is presented whether they should be considered potential or occasional neologisms and what is the purpose of their usage. Attention should be drawn to whether the neologisms not provided in the Dictionary of Contemporary Lithuanian are provided in Corpus of Contemporary Lithuanian Language, in which case the frequency and types of texts where it is used is analyzed. The article presents 41 derivatives and compounds formed by four main formation types. A conclusion is drawn that the meaning of the neologisms is easily understandable from the context and the meaning of the compounds is close to the meaning of the original words (jūržuvė, gyvuliažmogis, meilžudys). Most derivatives belong to the neologisms of typical derivation and can be treated as potential derivatives (išpjaustytojas, skaidra, sutiktis, žiaurastis, adjectives with the suffix –iškas, a number of compounds). 24 derivatives are included into the Corpus of Contemporary Lithuanian Language. Some of the derivatives are used rather often (esinija, esatis, savigrauža, skaidra) and may become part of the active lexis. The derivatives are stylistically motivated, they belong to semantically unusual / metaphorical words and syntactic figures (sutikties karoliai, kaštonų snaigynai, smegenikalnis rimsta, širdis skaidros atsigeria, vilties priekepos, daugiaburnė prigimtis, eiti mirti, miroti). All individual neologisms are smoothly embedded in the text and given artistic sense.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3099
Updated:
2013-08-22 19:36:32
Metrics:
Views: 29
Export: