Pirmojo lietuviško aukštosios mokyklos fizikos vadovėlio terminija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmojo lietuviško aukštosios mokyklos fizikos vadovėlio terminija
Alternative Title:
Terminology of the first Lithuanian physics textbooks for higher schools
In the Journal:
Terminologija. 2006, 13, p. 76-96
Keywords:
LT
Gamtos mokslai / Natural sciences; Kalbos kultūra; Onomastika; Tarptautiniai lotynų ir graikų kalbos terminai; Terminija / Terminology; Ugdymas / Education; Gamtos mokslai / Natural sciences; Žodžio daryba.
EN
International Latin and Greek terms; Language culture; Lectures of Physics by V. Čepinskis; Onomastics; Origin of terms; Physics manuals; Physics terms; Physics textbook for higher schools; Terminology of physics; Terminology; Terms of physics; Word formation.
Summary / Abstract:

LTV. Čepinskio „Fizikos paskaitos“, išskyrus siaurus skaitomų kursų konspektus, t. y. hektografuotą K. Šliūpo termodinamikos kursą, I. Končiaus fizikos paskaitų konspektus ir P. Brazdžiūno rotatoriumi išspausdintus termodinamikos paskaitų užrašus, buvo vienintelis ir pagrindinis aukštosios mokyklos fizikos vadovėlis, kuriuo naudojosi ištisa įvairių specialybių studentų karta. „Fizikos paskaitų“ terminiją sudaro bendrieji, fizikos, šiek tiek mechanikos ir kitų su fizika susijusių mokslo sričių terminai: tai sutermininti paprastieji lietuvių kalbos žodžiai ir dariniai. Iš darinių dažniausi yra priesagų -imas/-ymas, -umas, -inys, -iklis, -tuvas, -ėjas, -tolas ir galūnių -a, -is vediniai ir dūriniai. Dauguma skolinių yra tarptautiniai lotynų ar graikų kalbų kilmės terminai. Dalis jų turi kiek kitokią, šiandien neįprastą fonetinę ar morfologinę formą. Vos keliolika terminų svetimybių yra įvairiais kontaktais (ekonominiais, kultūriniais, politiniais) atėjusių iš kaimyninių kalbų. Vadovėlyje „Fizikos paskaitos" bene daugiausia sudėtinių dvižodžių ir trižodžių terminų, kuriuos pagal pagrindinį dėmenį galima suskirstyti į tam tikrus lizdus. Ypač dideli lizdai sudėtinių terminų, kurių pagrindinius dėmenis sudaro terminai „energija“, „greitumas“, „jėga“, „koeficientas“, „kūnas“, „momentas“, „srovė“, „vienetas“. Nemaža dalis tiek vientisinių, tiek sudėtinių terminų iki šiol yra vartojama fizikos terminijoje. Vadinasi, galima teigti, kad jau XX a. pirmaisiais dešimtmečiais tam tikra fizikos terminijos dalis buvo nusistovėjusi. Kita vertus, gausi sinoniminė ir variantinė tiek vientisinių, tiek sudėtinių terminų vartosena rodo ir kitą dalyką: dalis sąvokų buvo įvardijama keliais terminais. Šių sąvokų terminologija dar vystėsi. [versta iš angliškos santraukos]

EN"Fizikos paskaitos" (Lectures of Physics) by V. Čepinskis was the only and the main physics textbook for higher schools, which was used by the whole generation of students of various specialities, apart of brief synopses of various courses, i.e. the hectographed course of thermodynamics by K. Šliūpas, the synopsis of I. Končius' lectures of physics and P. Brazdžiūnas notes of thermodynamics printed using rotary press. The terminology of "Fizikos paskaitos" consists of general terms, terms of physics, some terms of mechanics and other spheres of science related to physics: these are terminologized ordinary Lithuanian words and derivations. The most frequent derivations and compound words are with the suffixes -imas/-ymas, -umas, -inys, -iklis, -tuvas, -ėjas, -tolas and with the endings -a, -is. The majority of borrowings are international Latin or Greek terms. Some of them have a different, unusual phonetic or morphological form. A few barbarisms, which came in different ways (economic, cultural, and political) from neighbouring languages are found. Binomial and three-component composite terms, which can be subdivided into certain families of words according to the main component, make up the majority of terms in the textbook "Fizikos paskaitos". The families of composite terms, where the main words are terms like energija, greitumas, jėga, koeficientas, kūnas, momentas, srovė, vienetas are the largest. A fair amount of one-word and composite terms is still in use in terminology of physics. Thus, it can be stated that in the first decades of the 20th century a certain part of the terminology of physics was rather well established. On the other hand, numerous synonymy and variability of one-word and composite terms show that some concepts did not have established terms. The terminology of such concepts was still developing. [From the publication]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56411
Updated:
2019-01-16 19:00:47
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: