Ispanų kalbos skoliniai lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ispanų kalbos skoliniai lietuvių kalboje
In the Journal:
Verbum. 2014, t. 5, p. 137-150
Keywords:
LT
Skoliniai / Loan words.
Summary / Abstract:

LTKiekviena etninė kalba turi daugiau ar mažiau skolinių, tad jau XX a. pradžioje Hermannas Paulis sukuria pirmąją sistemą, mėginančią juos suklasifikuoti. Nors per pastarąjį šimtmetį buvo nuolatos bandoma surasti geriausią ir aiškiausią skolinių klasifikacijos schemą, nesunku pastebėti, kad pateikiami šių sistemų kriterijai yra labai panašūs ir persipinantys. Dėl to neretai susiduriama su sunkumais, bandant priskirti vieną ar kitą iš svetimos kalbos atėjusį žodį kuriai nors konkrečiai skolinių kategorijai. Ne mažiau neaiškumų kyla dėl skolinius įvardijančių terminų. Antai lietuvių kalboje greta sąvokos „skolinys“, vartojamos ir tokios kaip „svetimžodis“, „svetimybė“, „vertinys“, „barbarizmas“. Viena vertus, šitokia terminų gausa liudija kalbos turtingumą ir jos leksines galimybes bei padeda tiksliau apibūdinti skolinius. Kita vertus, ji įneša nemažai painiavos ir subjektyvumo vertinant lingvistinius reiškinius. Šiame straipsnyje buvo surinkti dažniausiai lietuvių kalboje vartojami ispanų kalbos skoliniai (ispanizmai) ir, juos susisteminus ir suklasifikavus į skirtingas grupes, sudarytas jų sąvadas. Darbe taip pat buvo aptarta gausi terminija, vartojama šiuolaikinėje lietuvių kalboje svetimos kilmės žodžiams apibūdinti, bei pagrįsta nuostata, kodėl straipsnyje buvo pasirinktas „skolinio“ terminas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ispanizmų sąvadas; Skoliniai ir jų klasifikacija; Skoliniai ir jų klasifikacija, ispanizmų sąvadas; Skolinys; Borrowing; List of hispanisms; Loanwords and their classification; Loanwords and their classification, list of hispanisms.

ENEvery ethnic language has a greater or smaller number of borrowings. The first endeavour to classify loanwords by H. Paul are observed at the beginning of 20th century. Although, in the last century, effort has been made to find a good and clear loanword classification scheme, it is noticed that systematisation criteria presented by various researches are very similar and intertwining. Therefore, any attempts to classify such words in certain categories are frequently confronted with difficulties. A similar phenomenon is noticed in a variety of terms used to refer to loanwords. In the Lithuanian language, along with the term “loanword” such terms as “borrowing”, “alien-word”, “calque”, “barbarism” can also be found. On the one hand, such great number of different terms demonstrates the richness of the language and its lexical potentiality and helps to describe loanwords more specifically. On the other hand, this introduces confusion and subjectivity into the analysis of linguistic phenomena. The goal of this paper was to collect commonly used Spanish language borrowings (hispanisms) in Lithuanian language, systematize as well as classify them into different categories, and create a list. In the article, a deeper look was taken into today’s terminology used to describe loanwords in the contemporary Lithuanian, as well as to justify the choice of the term “loanword”. The list produced by the research shows that hispanisms belong to different areas and have different usage possibilities. The great majority of borrowings are used in art and zoology, but they are also found in such areas as botany, chemistry, economy. But, despite the fact that these words are used in the natural language, not all of them are included in the Contemporary Lithuanian Language Dictionary or international scientific dictionaries, not all of them can be found in Lithuanian language corpora either.A small amount of direct and indirect Spanish language borrowings used in the Lithuanian language suggests considerable cultural differences and a weak historical interaction between the two societies. The absence of sufficient information about Spanish language borrowings in the Lithuanian language as well as the lack of scientific research in this field shows that this is an area which may offer researchers interesting and important discoveries. [From the publication]

ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67315
Updated:
2020-03-17 20:08:18
Metrics:
Views: 63    Downloads: 8
Export: